Seminarium EIP-AGRI „Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej: kluczowa rola AKIS w Krajach Członkowskich UE” organizowane w Warszawie w dniach 22-23 kwietnia 2020

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Punkt Kontaktowy Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) organizują seminarium poświęcone rozwojowi krajowych systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) […]