Szkolenie e-learningowe „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką smart villages.

Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Szkolenie odbędzie się w terminie 8-26.03.2021 r. na platformie edukacyjnej CDR O/Kraków www.cdrkursy.pl.

Cele szkolenia:

  • Przybliżenie teoretycznych założeń koncepcji smart villages, w tym wyjaśnienie jej genezy oraz zidentyfikowanie deficytów obszarów wiejskich, które powinny zostać zmniejszone poprzez „smart” działania.
  • Przedstawienie procesu strategicznego smart rozwoju przykładowej wioski z obszaru górskiego i podgórskiego.
  • Zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu smart villages, w tym pochodzących z obszarów górskich i podgórskich w całej Europie.

Szkolenie składa się z trzech modułów edukacyjnych:

  1. Koncepcja Smart Villages – wprowadzenie do tematu.
  2. Strategia rozwoju obszarów górskich i podgórskich w oparciu o koncepcję Smart Villages.
  3. Smart Villages – dobre przykłady rozwoju obszarów górskich i podgórskich.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie w terminie 17.02 – 02.03.2021 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać wyłącznie mailem (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

O terminie udostępnienia szkolenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej, na które osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie kolejnego szkolenia pn. ”Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich” opracowanego w ramach ww. operacji z PO KSOW 2020-2021 planowane jest w terminie 29.03 – 23.04.2021 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!


Osoby do kontaktu:

• w sprawach merytorycznych:
Klaudia Kieljan – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl
Michał Wnęk – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl

• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Dorota Migocka – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego,
e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl

• w sprawach technicznych i dostępności do platformy e-learningowej:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl


Do pobrania:

– karta zgłoszenia uczestnictwa
– harmonogram