Grupa Operacyjna – Moja Soja

Zachęcamy do zapoznania się z wdrażanymi przez Grupę Operacyjną Moja Soja innowacyjnymi rozwiązaniami w wybranych gospodarstwach rolnych uprawiających i skarmiających nasiona soi.   Tytuł operacji : Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania […]