Styczniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: Prace EIP-AGRI związane ze zmianami klimatu, wspierające bardziej zrównoważone i wydajne rolnictwo i […]

Kiermasz Inicjatyw Innowacyjnych

  W dniu 13 stycznia, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) odbyło się wydarzenie będące doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy doradztwem rolniczym, przedstawicielami rolników oraz nadzorowanymi przez MRiRW instytutami naukowymi. Podczas kiermaszu instytuty […]