NEFERTITI – webinarium: „Przepisy prawne wspierające gospodarstwa demonstracyjne: oczekiwania i potencjał”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności rolników, właścicieli gospodarstw demonstracyjnych, doradców, ekspertów oraz partnerów KSOW i SIR do udziału w webinarium „Przepisy prawne wspierające gospodarstwa demonstracyjne: oczekiwania i potencjał”.
Wydarzenie, które odbędzie się online w dniu 15 marca w godzinach 14.00-16.00 jest realizowane w ramach projektu Horyzont2020 pod nazwą NEFERTITI.
Celem webinarium jest zrozumienie jak regulacje prawne mogą wpłynąć na wzmocnienie roli gospodarstw demonstracyjnych w systemie AKIS.
Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i opinii w tym względzie oraz będzie stanowiło podstawę do analizy i przygotowania rekomendacji w zakresie zmian w przepisach prawa w tym temacie.