Innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności mogą liczyć na nagrody!

Podczas 26. Sesji Komisji Rolnictwa (COAG), Rząd Federalny Szwajcarii ogłosił Międzynarodową Nagrodę za Innowacje na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa i Produkcji Żywności  (International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture). Rząd Federalny Szwajcarii, przy wsparciu technicznym Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), ustanowił Międzynarodową Nagrodę za na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa i Produkcji Żywności w 2019 roku i zaprasza do udziału w jej drugiej edycji. 

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym, prywatnym firmom lub instytucjom i obejmuje dwie kategorie:

  • Kategoria A – nagradza doskonałość w cyfryzacji i innowacjach w zakresie zrównoważonych systemów żywności (30 000 USD)
  • Kategoria B – innowacja, która wspiera młodzież w zrównoważonych systemach żywnościowych (30 000 USD).

W duchu nadchodzącego Szczytu Systemów Żywnościowych w 2021 r i dostosowania do aspiracji i celów Agendy 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, projekty powinni wykazać się ważną rolą wdrożonej innowacyjności w przekształcaniu systemów żywnościowych poprzez zrównoważoną żywność i rolnictwo oraz poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia dostępnego dla wszystkich, szczególnie w obliczu rosnących wyzwań środowiskowych. Zgodnie z wymogami i kompetencjami technicznymi Federalnego Urzędu Rolnictwa Szwajcarii, wszystkie innowacje muszą dotyczyć wyłącznie rolnictwa i systemów pasterskich.

Podstawowe kryteria oceny

  • Nagroda za cyfryzację i innowacje w zakresie zrównoważonych systemów żywności (30 000 USD): innowacja musi wpływać na więcej niż jeden poziom łańcucha dostaw od rolników do konsumentów oraz innowacja musi wzmacniać powiązania między rolnikami a konsumentami, np. poprzez śledzenie cech zrównoważonego rozwoju sprzedawanej żywności i produktów rolnych na etykietach.
  • Nagroda za innowacje wspierające młodzież w zrównoważonych systemach żywnościowych (30000 USD): innowacja musi wzmocnić rolę młodzieży (poniżej 35 lat) w zrównoważonych systemach żywnościowych.

 

Wnioski należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej do 19 marca 2021 r do Sekretariatu Nagrody na adres e-mail: Innovation-Award@fao.org 

Więcej informacji można znaleźć tutaj