RAPORT Grupy Fokusowej EIP-AGRI – Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności

Zachęcamy do zapoznania się z końcowym raportem Grupy Fokusowej EIP-AGRI – Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności.

Nadrzędnym celem działania tej tymczasowej grupy ekspertów było: określenie głównych potrzeb lub instrumentów niezbędnych do realizacji produkcji i sprzedaży w formie Krótkich Łańcuchów Żywności, co powinno zwiększyć dochody gospodarstw rolnych; zwrócenie uwagi na czynniki, które obecnie utrudniają tworzenie i skuteczne oddziaływanie KŁŻ i sformułowanie zaleceń dotyczących rozwiązywania tych problemów.

 

Przedmiotowy raport koncentruje się na opisie sposobów tworzenia i uzyskiwania wsparcia dla wspólnych działań, w których więcej niż jeden rolnik, producent żywności, organizacja lub osoba zgadzają się na współpracę w celu opracowania krótkich łańcuchów dostaw żywności dla obopólnych korzyści producenta i konsumenta. Opisuje różne korzyści wynikające ze współpracy w tej dziedzinie, w tym:
– poprawa jakości produktów wprowadzanych na rynek – zysk konsumenta,
– zmniejszenie kosztów produkcji przez współdzielenie zasobów przez producentów i
przetwórców,
– utrzymanie lokalnej infrastruktury przetwórstwa (np. rzeźnie we współpracy z hodowcami),
– zwiększenie potencjału negocjacji grup producentów,
– zmniejszenie konkurencji pomiędzy producentami,
– wzajemna pomoc i współpraca w trudniejszych okolicznościach – zwalczanie izolacji i stresu.

 

Raport opisuje także wyzwania stojące przed uczestnikami KŁŻ, w zakresie współpracy dotyczącej specyfikacji produktu, dostępu do rynku, logistyki i dystrybucji. Dostarcza przykładowych, niezbędnych dokumentów, zawiera studium przypadku, identyfikuje czynniki sprzyjające odniesieniu sukcesu, a także bariery. I w końcu formułuje propozycje dotyczące dalszych badań. Dla „grup operacyjnych” może stanowić dokument pomocniczy do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i współpracy różnych podmiotów KŁŻ.Raport koncentruje się na opisie sposobów tworzenia i uzyskiwania wsparcia dla wspólnych działań, w których więcej niż jeden rolnik, producent żywności, organizacja lub osoba zgadzają się na współpracę w celu opracowania krótkich łańcuchów dostaw żywności dla obopólnych korzyści producenta i konsumenta. Raport ten podkreśla, że rozwój możliwości KŁŻ nie ograniczają się do zwiększania wielkości poszczególnych przedsiębiorstw.

 

Pobierz raport i załączniki, aby dowiedzieć się więcej:

Raport końcowy EIP-AGRI- KŁŻ (PL)

Załączniki