EIP-AGRI poszukuje ekspertów

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych: •    Moving from source to sink in arable farming •    Circular Horticulture •    Enhancing production and use of […]