Wyniki konkursu Rural Inspiration Awards 2020

Ogłoszenie zwycięzców konkursu Rural Inspiration Awards 2020 odbyło się podczas internetowej gali wręczenia nagród 25 czerwca 2020 r.z udziałem Janusza Wojciechowskiego Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnienie lokalnych inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę. W konkursie wzięło udział 71 projektów nadesłanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich z 19 państw członkowskich UE.

Tegorocznymi zwycięzcami w poszczególnych kateroriach są:

1. Biogospodarka: Brickz – Natural Soil Improver, Holandia

2. Łagodzenie zmian klimatu: FUMObil – regional masterplan for the future of mobility, Austria

3. Dostosowanie do zmian klimatu: Agri-environment business focused on adaptation to climate change (Ekofarma Petra Marada), Czechy

4. Głosowanie internetowe: The Černelič Biodynamic Farm, Słowenia

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami projektów – finalistów konkursu RIA 2020. Transmisja spotkania dostępna jest na kanale YouTube ENRD (EURural) – zobacz

Finaliści w kategorii biogospodarka:

1. Brickz – Natural Soil Improver, Holandia  – zobacz

Projekt polega na wykorzystaniu resztek biomasy do produkcji nawozu, który jest następnie wykorzystywany do uprawy drzew. Dzięki tym działaniom poprawia się jakość gleby oraz projekt generuje znaczne oszczędności finansowe dla organizacji zajmujących się ochroną przyrody i prowadzących szkółki drzew.

Wsparcie z PROW działania M16 Współpraca. Właścicielem projektu/beneficjentem jest grupa operacyjna EIP-AGRI Natural Soil promotion.

2. Järviruoko – Developing the harvesting and use of the common reed, Finlandia – zobacz

Projekt łączy w sobie wykorzystanie materiału często uważanego za odpad (zwykła trzcina) i najnowszą innowację (koszenie trzciny zimą). Koszenie zimowe w Finlandii ma pozytywny wpływ na środowisko a trzcina może być używana na różne sposoby, np. na zadaszenie zewnętrzne, jako materiał do czyszczenia rowów i konstrukcji na małą skali.

Wsparcie z PROW działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi. Właściciel projektu: Matti Järvinen

3. Vielfalter (Kalkalpen National Park Start-Up Challenge), Austria – zobacz

Promocja zrównoważonej przedsiębiorczości w Parku Narodowym Kalkalpen poprzez organizację konkursu na inicjatywy w dziedzinie turystyki, zdrowia, rolnictwa i leśnictwa.

Wsparcie z PROW działanie M19 LEADER/RLKS, Właścicuiel projektu: Regio- Tech RegionalentwicklungsGmbH.

4. Aardbeitrayveld – Elevated trays for strawberries, Belgia Flandria – zobacz

Uprawa truskawek na specjalnych tacach i automatyzacja niektórych zadań zarządzania sprawia, że ich produkcja jest mniej zależna od zewnętrznych nakładów i ponownego wykorzystania wody do nawadniania.

Wsparcie z PROW działanie M04 Inwestycje w środki trwałe, Właściciel projektu: VLIF.

5. Hiša vin Kokol (Rebirth of vine / grapes), Słowenia – zobacz

W rodzinnym gospodarstwie prowadzącym ekologiczną uprawę winorośli opracowano metody przetwarzania bez odpadów, które waloryzują wszystkie produkty uboczne winogron w zrównoważony i całkowicie zamknięty sposób. Powstałe nasiona, olej i mąka okazały się bardzo popularne wśród klientów.

Wsparcie z PROW działanie M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Właściciel projektu: Emilijan Kokol

Finaliści w kategorii łagodzenie zmian klimatu:

1. FUMObil – regional masterplan for the future of mobility, Austria – zobacz

W ramach projektu opracowano regionalny system zrównoważonego transportu i mobilności poprzez skoordynowaną analizę danych, zaangażowanie wielu podmiotów i innowacyjne rozwiązania w celu poprawy integracji.

Wsparcie z PROW działanie M19 LEADER/RLKS, Właściciel projektu: LEADER-Region Fuschlsee Mondseeland FUMO

2. The Černelič Biodynamic Farm, Słowenia – zobacz

Gospodarstwa ekologiczne i biodynamiczne współpracują ze sobą w celu wspólnego zakupu sprzętu do uprawy bezorkowej, aby poprawić jakość gleby, zmniejszyć zanieczyszczenie i zmaksymalizować zdolność gleby do działania jako pochłaniacz węgla.

Wsparcie z PROW działanie M11 Rolnictwo ekologiczne. Właściciel projektu: The Černelič Biodynamic Farm

3. Klimatkollen i Greppa Näringen – Sweden offers farmers free tailored advice on climate change, Szwecja – zobacz

Porady dotyczące działań łagodzących zmiany klimatu udzielane gospodarstwom rolnym zapewniają rolnikom wsparcie konsultacyjne w celu skutecznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Wsparcie PROW działanie M02 usługi doradcze. Właściciel projektu: Jordbruksverket, Swedish Board of Agriculture

4. Finnish villages sequestering and storing carbon – Hiiltä sitovat kylät, Finlandia – zobacz

Projekt angażuje społeczności wiejskich, aby wspólnie opracować lokalne, innowacyjne działania mające na celu łagodzenie zmian klimatu.

Wsparcie z PROW działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi. Właściciel projektu: Pirkan Kylät ry

5. ENFOCC (Energy, Forest and Climate Change), Hiszpania – zobacz

W ramach projektu lokalne możliwości w zakresie energii odnawialnej są generowane przez wymianę wiedzy, budowanie zdolności i szkolenia w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej i transformacji energetycznej.

Wsparcie z PROW działanie M19 LEADER/RLKS, Właściciel projektu: ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS, GES BISAURA

Finaliści w kategorii dostosowanie do zmian klimatu:

1. Agri-environment business focused on adaptation to climate change (Ekofarma Petra Marada), Czechy – zobacz

Ekologiczne gospodarstwo rodzinne wdrażające środki rolnośrodowiskowo-klimatyczne ma na celu wspieranie usług ekosystemowych i adaptacji do zmian klimatu w gospodarstwie, a także promowanie gospodarowania w społeczności rolników.

Wsparcie z PROW działanie M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Właściciel projektu: Dr. Ing. Petr Marada / PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.

2. Introducing and testing biological pest control techniques in the wine-producing sector in Tuscany, Włochy – zobacz

Oferowanie skoordynowanego podejścia z udziałem wielu zainteresowanych stron w zakresie szkolenia, transferu technologii i podejmowania decyzji w celu znalezienia alternatywnych metod zarządzania szkodnikami i ograniczenia stosowania pestycydów w toskańskim sektorze produkcji wina.

Wsparcie z PROW działania M16 Współpraca. Właściciel projektu: ANTINORI SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. – Dr. Giovanni Donato

3. OSMO – Sharing know-how and tools for a resource-efficient agricultural soil management, Finlandia – zobacz

Wspólne uczenie się i narzędzia do oceny stanu gleby przyczyniają się do zrozumienia przez rolników problemów i alternatywnych strategii zarządzania.

Wsparcie z PROW działanie M16 Współpraca. Właściciel projektu: University of Helsinki, Ruralia Institute

4. GO SETOS – Multifunctional borders for sustainable landscape and agriculture, Hiszpania – zobacz

Grupa operacyjna EIP-AGRI współpracuje w celu zwiększenia wdrażania wielofunkcyjnych żywopłotów, które oferują korzyści dla środowiska, a także łagodzenie zmian klimatu i dostosowanie się do zmian klimatu.

Wsparcie z PROW działanie M16 Współpraca. Właściciel projektu: grupa operacyjna EIP-AGRI

5. ECOPIONET: Innovation and Bioeconomy in the Rural Environment, Hiszpania – zobacz

W ramach projektu utworzono sieć wymiany wiedzy w celu wspierania współpracy wielu podmiotów i dzielenia się informacjami na temat rolnictwa ekologicznego.

Wsparcie z PROW działanie M16 Współpraca. Właściciel projektu: grupa operacyjna EIP-AGRI.