Czerwcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

INSPIRUJĄCE POMYSŁY

 • Ogrodnictwo rynkowe to koncepcja oparta na wydajnym wykorzystaniu małych obszarów ziemi przy użyciu pracy fizycznej i po prostu zmechanizowanego sprzętu. Ma on na celu osiągnięcie wysokich plonów z hektara i bezpośrednią sprzedaż szerokiej gamy wysokiej jakości, często organicznych warzyw. Rozmawialiśmy z Alfredem Grandem, który od około roku prowadzi ogród w Austrii. Przeczytaj wywiad.
 • Grzyby mikoryzowe jako zielona alternatywa dla nawozów mineralnych. Grzyby mikoryzowe mogą być użytecznym biostymulatorem w rolnictwie. Może przyczynić się do lepszej jakości plonów i wyższego plonu przy mniejszym nawożeniu, ponieważ grzyby mogą pomóc korzeniom roślin w pobieraniu składników odżywczych, takich jak azot, potas i fosforan z dużo większej objętości gleby. Może to również pomóc w zapobieganiu wyciekaniu składników odżywczych do wód gruntowych. W północnych Niemczech Grupa Operacyjna AMF AGRI zbadała, w jaki sposób Mikoryza może być zastosowana w terenie.

Czy wiesz, że 20 maja 2020r. w ramach Zielonego Porozumienia UE, Komisja Europejska opublikowała strategię od pola do stołu Farm to Fork na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywności wraz z nową strategią różnorodności biologicznej w celu przywrócenia przyrody? Rolnictwo ekologiczne odgrywa kluczową rolę.

 • Działania EIP-AGRI w zakresie rolnictwa ekologicznego. Sieć EIP-AGRI wspiera rolnictwo ekologiczne poprzez promowanie i wymianę innowacyjnych praktyk. Grupa fokusowa EIP-AGRI „Rolnictwo ekologiczne – optymalizacja plonów roślin uprawnych” zgromadziła 20 ekspertów, którzy znaleźli sposoby, aby systemy rolnictwa ekologicznego osiągnęły optymalny poziom produkcji. Warsztaty EIP-AGRI „Organic is Operational” były okazją dla ponad 25 grup operacyjnych EIP do wymiany wiedzy z innymi projektam
 • Projekt CORE Organic Cofund GreenResilient ma na celu, aby zwiększyć odporność i wydajność ekologicznej produkcji warzyw pod osłoną. CORE Organic to sieć ERA-NET dotycząca rolnictwa ekologicznego – sieć europejskich ministerstw i rad badawczych finansujących badania w zakresie żywności ekologicznej i systemów rolnictwa. W jej ostatnim zaproszeniu (obecnie zamkniętym) sfinansowane zostaną projekty współpracy ponadnarodowej na temat „W kierunku zrównoważonych i ekologicznych systemów żywności”. Sieć właśnie obchodziła 15 rocznicę swojego utworzenia.
 • Na kanale YouTube EIP-AGRI znajdziesz zbiór filmów dotyczących rolnictwa ekologicznego wyprodukowanych przez członków sieci EIP-AGRI. Jeśli chcesz dodać swój film do listy odtwarzania, skontaktuj się z servicepoint@eip-agri.eu.

DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU KONTAKTOWEGO EIP-AGRI

 • Broszura EIP-AGRI Organic is Operational. Sektor ekologiczny posiada tradycję współpracy między rolnikami i badaczami, a testy w gospodarstwach stanowią sedno tej współpracy. W niniejszej broszurze przedstawiono kilka grup operacyjnych, oferując przykłady potencjalnych rozwiązań inspirowanych rolnictwem ekologicznym, takich jak nowe technologie zwalczania szkodników, chorób i chwastów, uprawy międzyplonowe w celu poprawy żyzności gleby oraz rozwiązania w zakresie samowystarczalności białka. Pobierz broszurę.
 • Ochrona gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem. Niniejszy raport przedstawia ustalenia grupy fokusowej EIP-AGRI na temat „Ochrony gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem”. Głównymi poruszanymi tematami były: źródła zanieczyszczenia gleby rolnej, monitorowanie gleby na poziomie gospodarstwa, rekultywacja biologiczna, rolnictwo precyzyjne i zrównoważone zarządzanie gospodarstwem. Przeczytaj raport.
 • Wideo EIP-AGRI: ochrona gleby przed zanieczyszczeniem. We włoskim regionie Apulia, 22 hodowców winogron współpracuje ze sobą w spółdzielni. Pasquale Parente pracuje jako agronom w OP OROFRUIT. „Nasza spółdzielnia ustanowiła bardzo wysokie standardy, aby utrzymać zdrową glebę i podnieść jej jakość. Uprawa winogron jest procesem bardzo intensywnym i może potencjalnie zanieczyścić gleby. Może się to zdarzyć przez nadmierne użycie nawozów i innych środków chemicznych. Dlatego wspólna praca jest bardzo skuteczna, aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby ”, mówi Pasquale Parente.
 • Innowacyjne rozwiązania dla małych gospodarstw rolnych i leśnych. Warsztaty EIP-AGRI „Małe jest inteligentne – innowacyjne rozwiązania dla małych gospodarstw rolnych i leśnych” odbyły się w Bukareszcie w Rumunii w dniach 29–30 października 2019 r. Zostały one opracowane w uznaniu integralnej roli, jaką te małe gospodarstwa odgrywają na Europejskiej Wsi. Pomagają zachować różnorodność krajobrazu, zapewniając jednocześnie środki utrzymania milionom ludzi, którzy pielęgnują i chronią wieś, wiejskie tradycje i zwyczaje, a także różnorodność biologiczną i środowisko jako całość. Przeczytaj raport końcowy.

 

Czy wiesz, że EIP-AGRI zorganizowało prawie 40 wydarzeń od 2013 roku? Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z przeglądem seminariów, warsztatów i innych wydarzeń EIP-AGRI od 2013r. Kliknij tutaj.

 •  Nowy film EIP-AGRI na temat usług wsparcia innowacji. W całej Europie usługi wsparcia innowacji wychwytują oddolne innowacyjne pomysły i pomagają je rozwinąć w grupy operacyjne EIP-AGRI lub inne interaktywne projekty innowacyjne. Stymulując współpracę, pomagają budować rozwiązania i nowe możliwości dla europejskiego rolnictwa i leśnictwa. Obejrzyj animowany film, aby zobaczyć, w jaki sposób usługi wsparcia innowacji wspierają wiedzę i innowacje w dziedzinie rolnictwa.

 

DZIAŁALNOŚĆ SIECI EIP-AGRI

 • Projekty „Horyzont 2020” dotyczące rolnictwa ekologicznego. Istnieje wiele projektów i sieci tematycznych w ramach programu „Horyzont 2020”, które są istotne dla rolnictwa ekologicznego i ochrony różnorodności biologicznej. Przeglądaj listę tutaj: Zintegrowane podejścia ekologiczne.
 • Grupy operacyjne EIP-AGRI ds. Rolnictwa ekologicznego. W katalogu innowacyjnych projektów EIP-AGRI znajduje się 39 projektów, w tym grup operacyjnych, zajmujących się rolnictwem ekologicznym. Poszukaj więcej grup operacyjnych zajmujących się rolnictwem ekologicznym w bazie danych grup operacyjnych EIP-AGRI.
 • Platforma internetowa Organic Farm Knowledge, opracowana w ramach projektów Horizon 2020 OK-Net Arable i OK-Net EcoFeed, oferuje szeroki zakres praktycznej wiedzy i narzędzi, które pomagają ulepszać praktyki rolnictwa ekologicznego. OK-Net EcoFeed to sieć tematyczna programu „Horyzont 2020”, której celem jest pomoc hodowcom ekologicznej trzody chlewnej i drobiu w osiągnięciu celu 100% wykorzystania pasz ekologicznych i regionalnych. Dowiedz się więcej tutaj.
 • Innowacyjne działania w estońskim rolnictwie ekologicznym. Organizacja non-profit „Estoński klaster organiczny” została założona w 2015 r. W celu realizacji projektów wspierających rozwój sektora rolnictwa ekologicznego w Estonii oraz w celu zwiększenia zrównoważenia gospodarczego i środowiskowego. „Współpraca z ekspertami i praktykami to świetny proces uczenia się dla obu stron. Staramy się dowiedzieć, jak uzyskać lepsze plony zarówno pod względem objętości, jak i jakości ”- powiedział Airi Vetemaa, koordynator ds. Klastrów organicznych. Czytaj więcej.
 • System rolnictwa ekologicznego oparty na 100% wewnętrznym wsadzie azotu. W tym roku holenderski projekt badawczy Stikstof Telen (uprawa azotu), który jest prowadzony na poletku doświadczalnym Planty Organic, dobiegnie końca. Finansowany z prowincji Fryzji i funduszy UE, badał zdrową glebę pod uprawę roślin uprawnych w Holandii, koncentrując się na systemie rolnictwa ekologicznego opartym na 100% wewnętrznym wkładzie azotu przez rośliny strączkowe i zielone nawozy. Niektóre z głównych wniosków projektu opublikowano w krótkim raporcie „podglądu” tutaj.
 • Trzy konsultacje społeczne w sprawie zmian klimatu. Europejski Zielony Ład określa, jak uczynić Europę pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r. Komisja Europejska rozpoczęła trzy publiczne konsultacje na temat zmian klimatu, aby obywatele UE mogli uczestniczyć w kształtowaniu Europejskiego Paktu Klimatycznego za 10 lat perspektywa i perspektywa 30 lat, a także dostarczenie pomysłów na strategię adaptacji do zmian klimatu. Więcej informacji tutaj.
 • Dni Innowacji Organicznej. Edycja 2020 Organicznych Dni Innowacji TPOrganics odbędzie się 24 i 25 listopada 2020 r. W tym roku tematem przewodnim będą „Innowacje w ekologicznym materiale siewnym i odmianach”, a także połączą ostatnią konferencję projektu LIVESEED. Format wydarzenia (pod względem odbywania się wirtualnie lub fizycznie) zostanie ustalony w późniejszym terminie. Projekt LIVESEED dla wielu uczestników programu „Horyzont 2020” koncentruje się na zwiększeniu dostępności odmian przystosowanych do warunków uprawy organicznej. Więcej informacji tutaj.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

 • Zaproszenie ATLAS do konkursu na innowacyjne rozwiązania jest otwarte. W ramach projektu Horyzont 2020 ATLAS opracowuje otwartą, rozproszoną i rozszerzalną platformę danych opartą na architekturze mikrousług. Posiada otwarte zaproszenie do znalezienia operacji rolniczych, które mogłyby stać się badaniami pilotażowymi w celu przetestowania tej technologii, finansując od 5 do 10 podmiotów gospodarczych do kwoty 52 500 EUR. Propozycje powinny oferować wyraźną wartość dodaną i koncentrować się na rozwoju usług opartych na innowacyjnych rozwiązaniach realizowanych w ramach projektu oraz je rozszerzających. Termin: 15 września 2020 r. Dowiedz się więcej.

Link do czerwcowego wydania newslettera EIP-AGRI: https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-82-june-en