Operacja pn.: „Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania Współpraca” realizowana w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR

W dniach 5-6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbędzie się pierwsze z 4 zaplanowanych spotkań realizowanych w ramach operacji z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Kolejne […]

Otwarci na „Współpracę”

W dniu 26.02.2018 r. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia grup operacyjnych EPI z wykorzystaniem środków działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]