Świat się kręci wokół wsi – konkurs filmowy

Zachęcamy młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 lat, do nagrywania i przysyłania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoich filmów, pokazujących, jak zmienia się polska wieś. Ministerstwo czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września 2023 r., a filmy do 13 października 2023 r.

Szczegóły znajdują się na stronie MRiRW – otwórz

 

Do kogo skierowany jest konkurs?

III ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pn. Świat się kręci wokół wsi jest skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 lat.

Cel konkursu

Celem konkursu ogłoszonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych.

Dzięki tej inicjatywie:

  • Przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością.
  • Zobaczymy, że rolnik to człowiek wszechstronny, który pielęgnuje tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptuje trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
  • Przekonamy się, że rolnictwo to ważna gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne i która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe.

​​​​​​​