Poplon konopny narzędziem poprawy jakości polskich gleb i wzrostu plonu głównego

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB posiada ponad 90 letnie doświadczenie w zakresie uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych. W tym okresie kadra naukowa Instytutu wyhodowała unikatowe w skali światowej odmiany konopi (m.in. Białobrzeskie, Henola, Tygra). Efektem realizacji prowadzonych prac B+R są również technologie, metody badawcze oraz produkty wytwarzane z konopi włóknistych. Pozytywne oddziaływanie rośliny na poprawę jakości gleby wywołało duże zainteresowanie wykorzystaniem konopi włóknistych w procesach rekultywacji i remediacji terenów poprzemysłowych. Szczególnie interesującym jest stosowanie konopi włóknistych jako poplonu w rolnictwie.

IWNIRZ-PIB w latach 2009-2013 w Zakładzie Doświadczalnym w Pętkowie przeprowadził doświadczenia polowe z odmianą Białobrzeskie jako źródła poplonu. Celem badań było poznanie możliwości uprawy konopi na biomasę wykorzystywaną dla otrzymywania olejków eterycznych z kwiatostanów oraz włókna i paździerzy lub biogazu ze słomy. Wyniki 5-letnich doświadczeń polowych potwierdziły przydatność konopi do uprawy w poplonach ścierniskowych. Niezależnie od przeprowadzonych prac badawczych, informacje o korzystnym wpływie poplonu konopnego na wysokość plonu głównego potwierdziło wielu rolników uprawiających konopie włókniste odmian IWNIRZ-PIB.

W celu popularyzacji wiedzy na temat wpływu konopi włóknistych na jakość gleb i plonów, IWNIRZPIB w ramach Programu Konopnego powołał projekt pod nazwą Poplon Konopny. Osoby, rolnicy oraz podmioty zainteresowane udziałem w projekcie uzyskają ze strony Instytutu wsparcie w formie:

  • doradztwa merytorycznego w zakresie wykorzystania konopi włóknistych jako poplonu
  • dostępu do najwyższej jakości materiału siewnego odmian IWNIRZ-PIB
  • korzystnej oferty cenowej na materiał siewny
  • wsparcia w zakresie usług koszenia biomasy konopnej

 

Zachęcamy do współpracy  z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB i aktywnego udziału w rozwoju rynku konopi włóknistych w Polsce.

 

Więcej informacji – Poplon konopny