Ekoschemat Dobrostan zwierząt – nabór wniosków do 30 czerwca!

Przypominamy, że do 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie płatności w ramach ekoschematu: Dobrostan zwierząt. Jest to pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027. Zachęcamy rolników do składania wniosków.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w formie elektronicznej w aplikacji eWniosekPlus, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

 

Cel wsparcia

Celem echoschematu: Dobrostan zwierząt jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt.

Wsparcie można uzyskać za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa i powszechnie stosowane praktyki.

 

Gatunki zwierząt

W ramach ekoschematu: Dobrostan zwierząt będzie kontynuowane wsparcie do: świń, bydła i owiec.

Pomocą zostaną objęte także nowe gatunki/grupy zwierząt: kozy, konie, kury nioski, kurczęta brojlery oraz indyki z przeznaczeniem do produkcji mięsa.

 

O jakie płatności można zawnioskować?

Rolnicy mają do dyspozycji 13 wariantów w zakresie ekoschematu Dobrostan zwierząt:

 1. Dobrostan loch;
 2. Dobrostan tuczników;
 3. Dobrostan krów mlecznych;
 4. Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach;
 5. Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym;
 6. Dobrostan opasów;
 7. Dobrostan owiec;
 8. Dobrostan kur niosek;
 9. Dobrostan kurcząt brojlerów;
 10. Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa;
 11. Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach;
 12. Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym;
 13. Dobrostan kóz.

Pozytywne zmiany

Zgodnie z oczekiwaniami środowiska rolniczego w ramach ekoschematu: Dobrostan zwierząt wprowadzono wiele pozytywnych zmian, które ułatwiają rolnikom możliwość skorzystania ze wsparcia.

Jedną z kluczowych zmian jest umożliwienie udziału w tym ekoschemacie rolnikom utrzymującym bydło nie tylko w oborach wolnostanowiskowych, lecz także w systemie uwięziowym. Rolnicy ci będą mogli uzyskać płatności za stosowanie chowu ściółkowego, zapewnienie wypasu, wybiegu czy późniejszego odsadzania cieląt od krów mlecznych.

Szczegóły

Więcej informacji na temat ekoschematu: Dobrostan zwierząt znajduje na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-dobrostan-zwierzat.

 

Źródło: MRiRW