Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – planowany nabór wniosków o pomoc w październiku i w listopadzie

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą przede wszystkim: - zwiększenia limitu…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Webinarium nt. wspierania możliwości eksportowych produktów spożywczych do Chin

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium dedykowanemu wymianie informacji dotyczącej eksportu produktów spożywczych do Chin. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 21 września 2021 roku w godzinach 9.00-10.30. Podczas webinarium poruszone zostaną tematy: * jakie możliwości oferują chińskie rynki małym i średnim europejskim firmom…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

“Od pola do stołu” – Wspólne budowanie systemów żywnościowych

"Wspólne budowanie zrównoważonych systemów żywnościowych" to coroczne spotkanie europejskich interesariuszy zainteresowanych pomocą w kształtowaniu drogi UE do osiągnięcia zrównoważonych systemów żywnościowych.   Do włączenia się w debatę na temat postępów poczynionych we wdrażaniu strategii „od pola do stołu”, zaproszone są wszystkie…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE – weź udział w konsultacjach społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które dotyczą długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Konsultacje będą trwały do 14 września 2021 r. Jak wziąć udział? Zapoznaj się z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu „Regionów…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

eWoP – złóż wniosek o wypłatę pomocy z PROW 2014-2020 przez internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które pozwala…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Raport z prac pilotażowych Lokalnych Partnerstw Wodnych

Pojawiające się susze stanowią zagrożenie dla konkurencyjności naszych produktów na światowych rynkach zbytu. Przygotowanie polskiego rolnictwa na postępujące zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

VI Edycja Forum Green Smart City

Zachęcamy do udziału w VI Forum Green Smart City  organizowanym przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz InnoTechKrak. Forum odbędzie się w dniach 28-29 października…