Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Dołącz do nowej Grupy Tematycznej ENRD ds. wzmocnienia pozycji rolników w ekologicznym łańcuchu dostaw

Produkując żywność wysokiej jakości o niskim wpływie na środowisko, rolnictwo ekologiczne odegra kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego w UE. Zrównoważony system żywnościowy leży u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu . W ramach strategii „Od pola do stołu ” zawartej w ramach Zielonego Ładu Komisja…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Europejski Parlament Wiejski już we wrześniu w Kielcach!

Europejski Parlament Wiejski (EPW) to długofalowa kampania mająca na celu umożliwienie wyrażenia opinii przez mieszkańców wsi w Europie, a także w państwach nie będącymi członkami Unii Europejskiej, oraz promowanie współpracy i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w kooperacji ze społeczeństwem obywatelskim i rządami…
Działania SIR Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie – wyjazd studyjny

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na dwudniowe szkolenie – wyjazd studyjny nt.: „Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie”. Szkolenie jest realizowane w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Dołącz do Krajowego Zespołu SIR! Aplikuj na stanowisko specjalisty w Zespole Innowacji w Rolnictwie

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Zespole Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR Miejsce wykonywania pracy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa. Wymiar etatu: Pełny etat. Wymagania:…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Konkurs w ramach partnerstwa Innovative SMEs

Zachęcamy mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, które planują współpracę z zagranicznymi partnerami do udziału w konkursie w ramach partnerstwa Innovative SMEs.   Realizowane w formule Cofund+ partnerstwo Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa jest kontynuacją i następstwem programów EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Projekt aktualizacji programu azotanowego – konsultacje społeczne

Zachęcamy rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programu azotanowego. W ramach konsultacji odbędą się spotkania…