Jak założyć i prowadzić Spółdzielnię Energetyczną? – pobierz podręcznik

Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) został opublikowany podręcznik pn. „Jak założyć i prowadzić Spółdzielnię Energetyczną?”, opracowany w ramach projektu „RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii”.

Celem podręcznika jest przedstawienie zasad zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, określenie korzyści wynikających z różnych modeli biznesowych, przedstawienie „krok po kroku” działań koniecznych do założenia spółdzielni energetycznej, przygotowanie wzorów niezbędnych dokumentów oraz zidentyfikowanie przeszkód w ich rozwoju.

Podręcznik podzielono na cztery zasadnicze części. We wstępie opisano projekt RENALDO, wskazano cel i zakres opracowania oraz odniesiono się do definicji spółdzielni energetycznych, korzyści z ich działalności, a także planowanych zmian prawnych.

Podręcznik opisuje także proces założenia spółdzielni energetycznej od lokalizacji i uwarunkowań technicznych poprzez opis działań koniecznych do powołania i prowadzenia spółdzielni energetycznej po procedurę zgłoszenia do wykazu spółdzielni energetycznych prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Opracowanie zawiera także opis działalności spółdzielni energetycznej, w tym obrót energią elektryczną, relacje z podmiotami zewnętrznymi i rozliczenia wewnętrzne. Podręcznik zawiera także przykładowe dokumenty i informacje dodatkowe jak wzór statutu spółdzielni, wzór umowy sprzedaży pomiędzy spółdzielnią a członkiem odbiorcą oraz wzór umowy pomiędzy spółdzielnią a członkiem wytwórcą, a także wniosek do KOWR.

 

Pobierz podręcznik