Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Poradnik Agroleśnictwo (Systemy rolno-leśne)

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Agroleśnictwo (Systemy rolno-leśne). Poradnik dla rolników i doradców rolnych". Jest to wynik pracy ekspertów, posiadających wieloletnią praktykę oraz obszerną wiedzę w zakresie planowania oraz utrzymania systemów rolno-leśnych i zadrzewień. Publikacja jest finansowana przez Ministerstwo…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Konferencja UE Biogospodarka 2022

Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory i powiązane usługi oraz inwestycje, które produkują, wykorzystują, przetwarzają, dystrybuują lub zużywają zasoby biologiczne, w tym usługi ekosystemowe. Biogospodarka, jako jeden z największych sektorów Unii, jest obecna w naszym codziennym życiu, począwszy od żywności, którą jemy, po…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Usłysz głos wsi! Zapraszamy do udziału w Europejskim Parlamencie Wiejskim!

Europejski Parlament Wiejski (EPW) to długofalowa kampania mająca na celu umożliwienie wyrażenia opinii przez mieszkańców wsi w Europie, a także w państwach nie będącymi członkami Unii Europejskiej, oraz promowanie współpracy i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w kooperacji ze społeczeństwem obywatelskim i rządami…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Rolnictwo Regeneratywne na przykładzie farmy Lubuskie Angusowo

W ostatnim okresie powstaje wiele nowych projektów dotyczących modelu rozwoju rolnictwa. Obserwuje się tendencję odchodzenia od zasad rolnictwa intensywnego, przemysłowego. Jedną z takich propozycji jest rolnictwo regeneratywne. Działając w ochronie naturalnych ekosystemów, gleby i wody ten model rozwoju rolnictwa opiera…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

III edycja studiów podyplomowych „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) prowadzi obecnie nabór na trzecią edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych, pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.   Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem,…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Dołącz do nowej Grupy Tematycznej ENRD ds. wzmocnienia pozycji rolników w ekologicznym łańcuchu dostaw

Produkując żywność wysokiej jakości o niskim wpływie na środowisko, rolnictwo ekologiczne odegra kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego w UE. Zrównoważony system żywnościowy leży u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu . W ramach strategii „Od pola do stołu ” zawartej w ramach Zielonego Ładu Komisja…