tłumaczenia EPI-AGRI

Rolnictwo węglowe. Projekty

Niniejsze wydanie broszury zawiera przegląd europejskich inicjatyw w zakresie rolnictwa węglowego, finansowanych w ramach WPR na lata 2014-2020. Temat ten został omówiony przez grupę tematyczną ENRD ds. rolnictwa węglowego. Publikacja ma na celu zainspirowanie do tworzenia nowych projektów finansowanych w…
tłumaczenia EPI-AGRI

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do promowania zrównoważonego i produktywnego rolnictwa ekologicznego

Artykuł prasowy dotyczący narzędzi cyfrowych wspierających procesy zarządzania w uprawie winorośli. Dla portugalskiej firmy rolniczej uprawiającej ekologiczną winorośl cyfryzacja stała się kluczowa w procesach decyzyjnych. Aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, firma korzysta z cyfrowego zarządzania wszystkimi procesami…
publikacje/broszury

Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą w naszym kraju publikacją prezentującą w formie katalogu działania Grup Operacyjnych stanowiących zasadniczy element europejskiego partnerstwa innowacyjnego („EPI”) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Te wielopodmiotowe partnerstwa z powodzeniem realizują projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach…