Minikiwi – mały wielki owoc

Owoce minikiwi są nowością na rynku ogrodniczym w Polsce. Dotychczasowe badania potwierdziły ich wartość prozdrowotną a Polskie warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają uprawie. Aby wydłużyć podaż owocu na rynku niezbędna jest znajomość optymalnych procedur i technologii pozbiorczych, których obecnie brak. W związku z powyższym Grupa Operacyjna EPI „Minikiwi mały wielki owoc” rozpoczęła realizację  w ramach działania „Współpraca” projektu pn. „Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości„.

 

Opis projektu:

Rezultatem operacji będzie opracowanie optymalnej procedury pozbiorczej dla owoców minikiwi w tym warunków długotrwałego przechowywania oraz opracowanie i zbudowanie prototypu modułu sortującego owoce nieinwazyjnie pod względem stopnia dojrzałości. Uprawa owoców minikiwi to w dużej mierze autorski pomysł polskich naukowców, którzy dzięki współpracy z rolnikami wdrożyli go do praktyki. Jednak jak każdy nowy pomysł wymaga on także opracowania wielu aspektów związanych z praktyczną stroną produkcji. Niniejsza operacja obejmuje kluczowe obecnie dla dalszego rozwoju produkcji tych owoców w Polsce aspekty związane z procedurą pozbiorczą, w tym możliwością nieinwazyjnego sortowania owoców pod względem stopnia dojrzałości, która nie była dotychczas przedmiotem żadnych badań. Autorzy liczą, że rezultaty operacji przyczynia się nie tylko do zwiększenia areału uprawy tej rośliny czy zwiększenia wolumenu produkcji owoców ale także do spopularyzowania tych owoców wśród konsumentów.

 

Największe korzyści:

Wyniki projektu przyczynią się do zwiększenia produkcji minikiwi w Polsce, wpłyną na konkurencyjność polskich producentów tych owoców na rynku krajowym i zagranicznym. Opracowana technologia pozbiorcza pozwoli na wydłużenie podaży owoców minikiwi na rynku. Opracowanie modułu sortującego nieinwazyjnie owoce pod względem stopnia dojrzałości będzie podstawą do zainteresowania producentów maszyn sortujących i w konsekwencji powinno umożliwić produkcję takich urządzeń w cenach dostępnych dla mniejszych gospodarstw.

 

Szczegóły projektu:

czas realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-12-31

Źródła finansowania operacji: EFRROW; Krajowe środki publiczne.

Całkowity budżet operacji: 1 692 603,00 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL911 Miasto Warszawa.

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL926 Żyrardowski.

Adres strony internetowej: www.minikiwi.sggw.pl