Integracja i organizacja rynku wsparta cyfryzacją drogą do skrócenia łańcucha dostaw – szkolenie online dla rolników

Partner Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich – Polska Federacja Ziemniaka, uruchomił dla rolników z woj. mazowieckiego darmowe szkolenie online pn. „Integracja i organizacja rynku wsparta cyfryzacją drogą do skrócenia łańcucha dostaw„.

Szkolenie odbywa się na platformie agri.edu.pl i jest poświęcone budowaniu integracji poziomej i pionowej, partnerskiej współpracy i skracaniu łańcuchów produkcji żywności przy wykorzystaniu coraz bardziej dostępnych innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowocześniejsze technologie do niedawna niedostępne dla rolnictwa.

Dodatkowo rolnicy zostaną również przeszkoleni z zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji ziemniaka oraz „paszportyzacji żywności” – znaczenia i sposobów potwierdzania najważniejszych cech produktu, które mają kluczowe znaczenie dla konsumenta i przekładają się bezpośrednio na możliwość uzyskania wyższej ceny.

W ramach działania wykorzystane zostaną również istniejące dobre praktyki i projekty demonstracyjne, w tym przykłady z już funkcjonujących grup producentów rolnych, które stworzono  dotychczas, aby pokazać rolnikom, że takie rozwiązania działają w praktyce i przynoszą zamierzone efekty.

 

Operacja  pn. „Integracja i organizacja rynku wsparta cyfryzacją drogą do skrócenia łańcucha dostaw” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.