II Szczyt Grup Operacyjnych EPI – zapraszamy do udziału!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje w dniach 29-30 listopada 2022 r. w Warszawie „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”. Celem wydarzenia jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi Grupami Operacyjnymi, a także wymiana doświadczeń w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych. Wartością dodaną konferencji jest upowszechnianie rezultatów projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez Grupy Operacyjne EPI zarówno tych już zakończonych, jak i będących w trakcie realizacji. Każdy z nich niesie ze sobą cenne doświadczenia, które warto zaprezentować szeorkiemu gronu odbiorców.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności Grupy Operacyjne EPI, które otrzymały wsparcie w ramach wszystkich dotychczasowych naborów dotyczących projektów badawczo-wdrożeniowych do działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , przedstawicieli Grup Operacyjnych, którzy oczekują na podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub są jeszcze w trakcie procesu oceny.

 

Informacje organizacyjne:

Konferencja „II Szczyt Grup Operacyjnych EPI ”odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2022 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, oraz miejsca parkingowe dla uczestników.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów formularzy kartu zgłoszenia oraz karty informacyjnej Grupy Operacyjnej EPI  na adres mailowy: sir@cdr.gov.pl  w terminie do dnia 11 listopada2022 r.

 

Ponadto dla zainteresowanych Grup Operacyjnych przygotowaliśmy do  dyspozycji  powierzchnię wystawienniczą, dzięki której będzie możliwość faktycznej prezentacji projektów i szerokiego upowszechniania ich działań oraz rezultatów. Zachęcamy do przywiezienia ze sobą ulotek, materiałów audiowizualnych, rollupów bądź innych materiałów informacyjno-promocyjnych.  Informację o chęci skorzystania z możliwości promocji prosimy zgłaszać mailowo wraz z wypełnioną kartą informacyjną Grupy Operacyjnej.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, pierwszeństwo do udziału w wydarzeniu mają członkowie Grup Operacyjnych. Każdą Grupę Operacyjną mogą reprezentować dwie osoby. W przypadku chęci zgłoszenia przez daną Grupę Operacyjną większej ilości reprezentantów prosimy o przekazanie takiej informacji na adres mailowy sir@cdr.gov.pl, wówczas osoby te zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma ww. potwierdzenia, będzie to oznaczało, że zgłoszenie nie wpłynęło na wskazaną powyżej skrzynkę mailową.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż przed 16 listopada br.

 

Osoby do kontaktu w sprawie wydarzenia:

* Marta Strojna – tel. 22 274 23 28;

* Daria Mularczyk-Mędza-  tel. 22 274 23 19.

 

Do pobrania:

Program Krajowego II Szczytu GO EPI

Karta zgłoszenia uczestnictwa II Szczyt GO EPI

Karta informacyjna II Szczyt GO EPI-2