Broszura „Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie”

Rolnictwo precyzyjne jest sposobem na uzyskanie wyższych plonów o polepszonej jakości, ograniczenie kosztów produkcji i nakładów pracy oraz równie ważne – ograniczenie skażenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych. Rolnictwem precyzyjnym określamy nie tylko gospodarowanie wspierane technologią komputerową ale też znajomość swoich pól, analizę zebranych danych oraz rozsądne wykorzystanie potencjału plonowania.

W celu właściwego obiegu (transferu) danych / informacji cyfrowych w rolnictwie niezbędne są umiejętności rolników i innych osób z otoczenia rolnictwa, które mogłyby ten obieg napędzać. Właśnie dla tych osób, które mogłyby wspomagać i świadczyć w przyszłości usługi cyfrowe w rolnictwie przygotowana została przez pracowników firmy 365FarmNet publikacja pn. „Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie„.  Publikacja powstała w ramach  w ramach Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

Pobierz publikację:

Uslugi_cyfrowe_w_rolnictwie (2022)

 

 

Kontakt z wydawcą: 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
poznan@cdr.gov.pl