Poradnik Agroleśnictwo (Systemy rolno-leśne)

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Agroleśnictwo (Systemy rolno-leśne). Poradnik dla rolników i doradców rolnych„. Jest to wynik pracy ekspertów, posiadających wieloletnią praktykę oraz obszerną wiedzę w zakresie planowania oraz utrzymania systemów rolno-leśnych i zadrzewień. Publikacja jest finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dotacji celowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badwaczy (IUNG-PIB).

Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne) jest to zespół praktyk rolniczych, gdzie drzewa lub krzewy są w sposób celowy zintegrowane z uprawą rolną lub hodowlą zwierząt na tym samym obszarze. Spełniają jednocześnie rolę produkcyjną oraz wiele funkcji środowiskowych, zwiększając odporność gospodarstw rolnych na zmiany ekonomiczne i środowiskowe. Publikacja szczegółowo omawia historię agroleśnictwa w kontekście Polski, zasady projektowania i pielęgnacji systemów rolno-leśnych, praktyczne wskazówki w zakresie sadzonek, techniki prowadzenia uprawy współrzędnej w sadach oraz specyfikę gospodarowania w systemach leśno-pastwiskowych. Omówiono również zasady wprowadzania i utrzymywania żywopłotów, pasów przeciwwietrznych i przeciwerozyjnych oraz pasów przywodnych oraz przedstawiono ekonomiczne znaczenie systemów rolno-leśnych.

W projektowanym Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027 przewidziane zostało wsparcie finansowe dla rolników na zakładanie, jak i utrzymanie oraz pielęgnację systemów rolno-leśnych i zadrzewień śródpolnych.

Pobierz poradnik