Zapewnienie przestrzegania prawa ochrony środowiska na obszarach wiejskich – przewodnik

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez Komisję Europejską  przewodnikiem pn. „Zapewnianie przestrzegania prawa ochrony środowiska na obszarach wiejskich”. Składający się z dziewięciu punktów plan działania Komisji, mający na celu poprawę przestrzegania unijnego prawa ochrony środowiska i poprawę zarządzania, odnosi się do niektórych systemowych i przekrojowych podstawowych przyczyn niedostatecznego wdrażania prawa ochrony środowiska.

W niniejszym Vademecum omówiono wyzwania związane z zapewnieniem przestrzegania prawa ochrony środowiska w praktyce – na obszarach wiejskich.

 

Pobierz przewodnik