Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji, wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi w rozporządzeniu dotyczącym działania), należy złożyć w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję treści.

Terminy składania wniosków, w każdym z naborów ogłasza Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ogłoszenia ukazują się co najmniej na 30 dni przed terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy. Pierwszy nabór pilotażowy odbył się w dniach od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 w ramach którego złożono 90 wniosków na realizację operacji z czego 10 Grup Operacyjnych podpisało umowę z ARiMR. W ramach II naboru wniosków do działania „Współpraca”, który trwał od 16 listopada 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.  Grupy Operacyjne złożyły również 90 wniosków na realizację operacji, aktualnie trwa ocena wniosków przez Departament Działań Delegowanych ARiMR.

Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu tego wniosku do Centrali ARiMR. Jedna Grupa Operacyjna może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego naboru działania „Współpraca”.