Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek?

• Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji, wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi w rozporządzeniu dotyczącym działania), należy złożyć w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję treści.

 

• Terminy składania wniosków, w każdym z naborów ogłasza Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ogłoszenia ukazują się co najmniej na 30 dni przed terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy.

 

• W ramach wdrażania działania M16 Współpraca przeprowadzono dotychczas 6 naborów wniosków o przyznanie pomocy
– 4 nabory w przedmiocie operacji: opracowanie i wdrożenie innowacji
I nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach , którego złożono 90 wniosków na realizację operacji z czego 10 Grup Operacyjnych podpisało umowę z ARiMR,

II nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 16 listopada 2018r. do 14 stycznia 2019r. w ramach, którego złożono 90 wniosków na realizację operacji z czego 24 Grup Operacyjnych podpisało umowę z ARiMR,

III nabór wniosków o przyznania pomocy trwał od 13 stycznia 2020 do 13 marca 2020r. w ramach , którego złożono 154 wnioski z czego 52 Grupy Operacyjne podpisało umowy z ARiMR

VI nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 30 kwietnia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. w ramach, którego złożono 349 wniosków, z czego do dofinansowania rekomendowanych  zostało 129 projektów.

– 2 nabory w przedmiocie operacji: Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej
IV Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 24 marca 2021 r. do 12 maja 2021r. w ramach , którego złożono 204 wnioski na realizacje operacji , z czego 97 Grup Operacyjnych jest w trakcie podpisywania umowy z ARiMR.

V nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 31.12.2021 r. do 31.01.2022.; 106 Grup Operacyjnych jest w trakcie podpisywania umowy z ARiMR.

 

• Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu tego wniosku do Centrali ARiMR. Jedna Grupa Operacyjna może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego naboru działania „Współpraca”.