Przedstawiciele krajów nadbałtyckich na spotkaniu w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie!

W dniach 19 i 20 kwietnia 2023 w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się międzynarodowe spotkanie przedstawicieli doradztwa rolniczego i krajowych sieci rozwoju wsi i innowacji w rolnictwie. Do Brwinowa przyjechali przedstawiciele czterech krajów nadbałtyckich:

 • z Estonii –  z Centrum Badań i Wiedzy Rolniczej (METK) Zastępca Dyrektora i członek Komitetu Sterującego jednostki wsparcia EIP-AGRI Pille Koorberg i Kierowniczka programu transferu wiedzy Hanna Tamsalu oraz Kierownik Służb Doradczych z Fundacji Rozwoju Wsi – Leho Verk;
 • z Finlandii Jussi Juhola – Dyrektor Zarządzający sieci ProAgria; Prezes Zarządu EUFRAS;
 • z Litwy przedstawiciele Litewskich Służb Doradztwa Rolniczego (LŽŪKT) – Dyrektor Saulius Cironka, Zastępca Dyrektora Rimtautas Petriaitis oraz Kierowniczka programu innowacji Lina Zukauskiene;
 • z Łotwy, z Łotewskiego Centrum Doradztwa (LLKC) Edgars Linde – Kierownik JC KSOW i Członek Rady – Kaspars Žūriņš.

Polskie doradztwo reprezentowali brokerzy i pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego:

 • Aleksander Karaś – Broker Innowacji, Pomorski ODR;
 • Krzysztof Kuteszko – Koordynator SIR, Podlaski ODR;
 • Rodian Pawłowski – Doradca rolniczy, Warmińsko-Mazurski ODR;
 • Mariusz Porębski – Broker Innowacji, Świętokrzyski ODR;
 • Paweł Radomski – Broker Innowacji, Małopolski ODR oraz broker innowacji Instytutu Zootechniki w Balicach;
 • Przemysław Lecyk – Broker Innowacji, Oddział CDR Poznań;
 • Aleksander Bomberski – Krajowy Broker Innowacji, Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Gości powitał i otworzył spotkanie Dyrektor CDR Ireneusz Drozdowski, wraz z Zastępcą Dyrektora Panem Krzysztofem Janiakiem oraz Dyrektorem CDR Oddział Warszawa, Pawłem Krzeczunowiczem.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu transferu wiedzy (AKIS) oraz dyskusja na temat roli doradców rolniczych, brokerów innowacji, uczelni wyższych i instytutów badawczych w tym procesie.

Na wstępie, Dyrektor Krzysztof Janiak przedstawił strukturę doradztwa rolniczego w Polsce, zadania Centrum Doradztwa Rolniczego i charakter współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Następnie Mateusz Sękowski, na przykładzie działań  CDR Oddział Radom, zaprezentował zakres zadań prowadzonych w ramach pracy doradczej. Zainteresowanie wzbudziła między innymi sieć pól i gospodarstw demonstracyjnych, a także współpraca z instytutami naukowymi. W tym miejscu Paweł Radomski przedstawił proces transferu wiedzy z perspektywy instytutów oraz podkreślił ich otwartość na współpracę. Podczas dyskusji, zwrócono uwagę, że publikacje naukowe, mimo swej zasobności w wiedzę, ze względu na swoją specyfikę, bywają ciężkie w odbiorze dla rolników i praktyków. Stwierdzono, że w procesie transferu wiedzy to „doradztwo zarządza wiedzą”, a jednym z ważniejszych jego zadań, jest przekazywanie wyników badań i tłumaczenie języka nauki do praktyki.

Powyższe wnioski otworzyły pole do kolejnej dyskusji, tym razem na temat szkolenia doradców i roli brokerów innowacji w transferze. Zwrócono uwagę, że brokerzy nie muszą być doradcami, a o pozytywnych efektach współpracy decydują często „soft skills” – kompetencje miękkie, które bywają w niektórych systemach kluczowe podczas starania się o stanowisko doradcy rolnego.

Omówiono także zadania brokerów innowacji w budowaniu Grup Operacyjnych. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że nie jest trudno znaleźć „innowacyjnych rolników”, jednak sztuką jest namówić ich do współpracy. Podkreślono również rolę brokerów w kontakcie z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, która została uznana za niekiedy trudniejszą, niż relacja z praktykami. Stwierdzono, że jednym z istotnych i praktycznych rozwiązań, jest powstawanie uczelnianych centrów innowacji, które umożliwiają pogłębioną współpracę.

Przy tej okazji podkreślono również, że istotną rolę w budowaniu efektywnych konsorcjów Grup Operacyjnych pełnią partnerzy biznesowi, gdyż wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że na działania w ramach AKIS brakuje funduszy, a jednocześnie jest to zachęcająca perspektywa dla pozostałych konsorcjantów.

Pierwszy dzień rozmów podsumował Dyrektor Krzeczunowicz, opowiadając o nowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i o idących za nim zmianach.

Dzień drugi poprowadził Aleksander Bomberski, rozpoczynając od prezentacji „Innovating brokering proces as a part of agricultural innovation system in Poland” i zaprezentowania strony internetowej SIR oraz bazy polskich Grup Operacyjnych, dostępnej również w języku angielskim. Z tego tematu wywiązała się żywa dyskusja na temat tworzenia Grup, sposobu finansowania projektów przed ich rozpoczęciem, zasad rozliczania, a także konieczności podążania za tematyką nie tylko krajową, ale również międzynarodową.

Zwieńczającym segmentem spotkania, było przedstawienie przez brokerów pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego przykładów działań najprężniejszych Grup Operacyjnych w ich regionach, co zostało przyjęte z entuzjazmem i wywołało żywą dyskusję trwającą już do końca spotkania.

Międzynarodowe spotkania, takie jak to, stają się regularne i coraz częstsze, umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami państw bałtyckich, np. za pośrednictwem EIP-AGRI, czy współpracy nadbałtyckich sieci KSOW np. Network to innovate.

 

od lewej: Aleksander Karaś, Pomorski ODR; Rimtautas Petriaitis, Zastępca Dyrektora Litewskich Służb Doradztwa Rolniczego (LŽŪKT); Przemysław Lecyk, Broker innowacji, CDR Poznań; Aleksander Bomberski, Krajowy Broker Innowacji, CDR; Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora CDR; Mariusz Porębski, Broker innowacji, Świętokrzyski ODR; Kaspars Žūriņš, Członek Rady Łotewskiego Centrum Doradztwa (LLKC); Lina Zukauskiene – Kierownik programu innowacji przy Litewskich Służbach Doradztwa Rolniczego (LŽŪKT); Hanna Tamsalu – Kierownik programu transferu wiedzy, Estońskie Centrum Badawcze i Wiedzy Rozwoju Wsi (METK); Edgars Linde – Kierownik JC KSOW, Łotewskie Centrum Doradztwa (LLKC); Jussi Juhola – Dyrektor Zarządzający sieci ProAgria (Finlandia) oraz Prezes Zarządu EUFRAS; Saulius Cironka – Dyrektor Litewskich Służb Doradztwa Rolniczego (LŽŪKT); Pille Koorberg – Zastępca Dyrektora (Innowacje i Przedsiębiorczość), Estońskie Centrum Badawcze i Wiedzy Rozwoju Wsi (METK); Leho Verk – Kierownik Służb Doradczych, Estońska Fundacja Rozwoju Wsi; Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor Oddziału Warszawa CDR