1 000 euro dla Rolnika Roku!

Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Mogą w nim wziąć udział rolnicy z całej Polski (nominowani rolnicy muszą prowadzić działalność w obrębie zlewiska Morza Bałtyckiego – terytorium Polski w 99,7% znajduje się w zlewisku Bałtyku). Nagrody są przyznawane za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 kwietnia 2023 r.

 

Konkurs adresowany jest do rolników i rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej. Ma na celu promocję najlepszych praktyk i wyróżnienie rolników – liderów ograniczających spływ do wód substancji przyczyniających się do eutrofizacji Morza Bałtyckiego.

 

 

By zahamować zamieranie Bałtyku należy zredukować spływ związków azotu i fosforu, które znajdują się m.in. w stosowanych przez rolników nawozach. Sektor rolnictwa może znacznie ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do wód. Jak pokazuje konkurs WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku – mówi Weronika Kosiń, specjalistka ds. zrównoważonej gospodarki w WWF Polska.

 

Rolnicy, którzy ograniczają ilość przenikających do wód zanieczyszczeń, zwiększają szanse na ograniczenie eutrofizacji, prowadzącej nie tylko do powiększania zasięgu pustyń tlenowych, ale także do zamykania kąpielisk z powodu zakwitów sinic.

 

Nagrody:

I miejsce 1000 euro

II miejsce 500 euro

III miejsce 300 euro

 

Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania praktyk rolnych przyjaznych dla Bałtyku było ograniczenie zapotrzebowania na nawozy sztuczne o ok. 70% w skali całego gospodarstwa, a to przekłada się na oczywiste oszczędności. Praktyki mające na celu ograniczenie emisji odorów pozwalają nam prowadzić duże gospodarstwo w centrum miejscowości, bez narażania się na skargi sąsiadów. Retencja korytowa prowadzona od 2018 roku pozwoliła bez szwanku przetrwać dotkliwe susze nękające nasz region. Osiągnęliśmy wyłącznie pozytywne rezultaty. Zarówno dla kieszeni jak i sumienia – mówi Patryk Kokociński, laureat krajowego etapu konkursu w 2021 r.

 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Koalicji Żywa Ziemia. Nagroda została ufundowana w 2009 r. przez WWF w ramach Programu na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu – dołącz do nich!

 

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Nabór formularzy trwa do dnia 23 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia należy wypełniać online albo nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.

Zwycięzcę konkursu etapu krajowego poznamy latem 2023 r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zdrowybaltyk.pl, gdzie można się dowiedzieć więcej o procesie eutrofizacji oraz praktykach przyjaznych środowisku Morza Bałtyckiego.

Materiały do pobrania:

 

Źródło: www.zdrowybałtyk.pl