Nauka – Praktyce – relacja z seminarium w IBPRS w Warszawie

W dniach 13 i 14 lutego 2023 r. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie odbyło się czwarte seminarium z cyklu Nauka – Praktyce: wymiana wiedzy w obiektach doświadczalnych instytutów naukowych, zorganizowane w ramach SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W seminarium uczestniczyli doradcy rolniczy, producenci, nauczyciele szkół rolniczych oraz osoby zainteresowane tematyką – łącznie 35 osób.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z działalnością Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego szczególnie  z działaniami mającymi na uwadze poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności, ślad węglowy w przetwórstwie a także wskazanie nowoczesnych metod i technik analitycznych do badań zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, składników odżywczych i zafałszowań. Prezentowane wykłady odnosiły się do małego przetwórstwa i RHD.

Pierwszego dnia seminarium uczestników powitał Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, a następnie prof. Zbigniew Dolatowski przedstawił ogólne informacje o strukturze, dorobku naukowym i pracach Instytutu na rzecz rolnictwa i przetwórstwa żywności.
W pierwszym dniu seminarium została przedstawiona problematyka badawcza i wdrożeniowa zakładów, których siedziby znajdują się poza Warszawą:

 • Zakład Jakości Żywności – Jakość i bezpieczeństwo żywności w zakładach przetwórczych oraz w RHD – dr Beata Bartodziejska;
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa – Ochrona środowiska w chłodnictwie – dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska;
 • Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii – Zagospodarowanie odpadowej biomasy roślinnej w celu pozyskania komponentów energetycznych, paszowych i nawozowych według zasady kaskadowości – dr inż. Katarzyna Kotarska;
 • Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych – Kierunki wykorzystania surowców roślinnych w żywności – dr inż. Elżbieta Wójtowicz;
 • Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu – Technologia przetwarzania mięsa i tłuszczu w warunkach przemysłowych i RHD – dr inż. Piotr Szymański.

W drugim dniu seminarium uczestnicy odwiedzili zakłady badawcze Instytutu i zapoznali się z ich działalnością.

 • Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności- Nowoczesne metody i techniki analityczne w badaniach zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych żywności;
 • Zakład Mikrobiologii – Mikroorganizmy w zasobach IBPRS PIB i ich rola w przetwórstwie i żywieniu;
 • Zakład Technologii Fermentacji – Fermentacja jako tradycyjna, prozdrowotna technologia utrwalania żywności i pasz;
 • Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa – Monitoring jakości ziarna zbóż w aspekcie zapewnienia odpowiedniej jakości przetworów zbożowych;
 • Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych – Tradycyjne i nowoczesne metody przetwórstwa owoców i warzyw w gospodarstwie rolnym;
 • Pracownia Piwa i Słodu – Piwa kraftowe – moda czy odpowiedź na ofertę koncernów browarniczych;

 

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie