Spotkanie warsztatowe SIR z Microsoft Polska

W dniu 27 stycznia br. przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), w tym Zastępca Dyrektora Pan Krzysztof Janiak, Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie Pan Aleksander Bomberski oraz przedstawiciele Zespołu Innowacji  w Rolnictwie ds. obsługi SIR, wzięli udział w spotkaniu roboczym z ekspertami firmy Microsoft Polska. Celem spotkania było przedstawienie i poznanie rozwiązań informatycznych, rozwiązań do współpracy wirtualnej oraz zarządzania projektami i zadaniami, a także rozwiązań wspierających i ułatwiających upowszechnianie działań prowadzonych przez CDR, w szczególności w ramach SIR. Prezentowane rozwiązania możliwe są w szczególności w  bieżącej i projektowej pracy brokerów innowacji oraz ich współpracy z Grupami Operacyjnymi EPI, w tym także prowadzenie projektów przez Grupy Operacyjne EPI.

W pierwszej części spotkania zaprezentowany został pakiet Microsoft Office 365, ze szczegółowym omówieniem korzyści poszczególnych aplikacji służących m.in. do komunikacji (Ms Teams), transferu plików (Sharepoint), ustalania spotkań (Book) czy wyznaczania  i kontroli realizacji projektów oraz konkretnych działań w ramach tych projektów (Planner, Task).

Następnie przedstawiciele firmy Microsoft Polska omówili i zaprezentowali w działaniu nowoczesne narzędzia do prowadzenia spotkań, konferencji, wykładów w formie online tj. kamery, głośniki, tablice white board.

W dalszej części spotkania odbyła się tzw. wizyta prezentująca inne innowacyjne narzędzia oraz rozwiązania, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy rolników w tym w szczególności elementy tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things), takie jak automatyczne czujniki do pomiaru poboru i wytwarzania energii   i pracy maszyn, pozwalające w czasie rzeczywistym monitorować różne parametry ich pracy, ustawiać alerty oraz prezentować analizy pracy, innowacyjna półka sklepowa, inteligentna etykieta oraz wiele innych rozwiązań wspierających produkcję żywności w łańcuchu wartości.

Ostatnim punktem programu były warsztaty, podczas których przedstawiciele CDR identyfikowali swoje grupy docelowe oraz odbiorców swoich usług, a eksperci Microsoft Polska, określali jaki to jest rodzaj usługi np. A2C (administration to citizen) czy B2B (business to business) oraz próbowali wskazać narzędzie mogące już teraz cyfrowo wspierać realizację tych usług. Na samym końcu zaprezentowano rozwiązanie sztucznej inteligencji, gdzie Microsoft w ramach swoich rozwiązań włączył GPT, który może służyć wsparciem przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych.