Broszura „Możliwości finansowania w ramach programu Horyzont Europa – zaproszenia do składania wniosków na 2023 r.”

Program „Horyzont Europa” jest największym źródłem finansowania publicznego badań naukowych i innowacji przez Komisję Europejską. Dysponuje budżetem w wysokości 95,5 mld euro, z czego około dziewięć mld euro przeznaczono na klaster 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” na lata 2021–2027.

Za pośrednictwem klastra 6 program „Horyzont Europa” zajmuje się problemami, z którymi borykają się rolnicy, leśnicy i społeczności wiejskie. Finansuje projekty mające na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań wraz z naukowcami, doradcami i innymi zainteresowanymi stronami, dzielenie się wiedzą i osiąganie wyników, które są gotowe do zastosowania w praktyce. Projekty programu „Horyzont Europa” są aktywnie wspierane przez sieć WPR UE poprzez innowacje, wymianę wiedzy i EIP-AGRI.

W niniejszej broszurze przedstawiono możliwości finansowania rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w klastrze 6 i innych częściach programu prac „Horyzont Europa” oraz pomoc w znalezieniu drogi w ramach różnych zaproszeń do składania wniosków na 2023 r.

 

Pobierz broszurę

 

Źródło: Europejska Sieć WPR