Najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – XXIII edycja konkursu „Sposób na Sukces” ogłoszona!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” jest promocja:
1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
4) włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);
5) przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku. Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

UWAGA! Zmiana terminu przesyłania zgłoszeń – Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku!

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, tel 22 125 62 01, 22 125 62 02

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – otwórz