Komisja ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków w celu wsparcia badań naukowych i innowacji w ramach misji UE

Po przyjęciu programu prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 , Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków na 2023 rok  o wartości ponad 600 mln euro w celu wsparcia badań naukowych i innowacji w ramach pięciu misji UE – przystosowania się do zmiany klimatu, raka, odbudowy oceanów i wód, neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast oraz porozumienia w sprawie gleby dla Europy.

Misje UE to nowość programu badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027. Ich celem jest wprowadzenie konkretnych rozwiązań niektórych z naszych największych wyzwań do 2030 r. poprzez nadanie badaniom naukowym i innowacjom nowej roli, łącząc je z nowymi formami zarządzania i zaangażowania obywateli.

Oczekuje się, że inwestycje te zaowocują lepszym przygotowaniem władz lokalnych i regionalnych do zmniejszenia zagrożeń związanych z klimatem, optymalizacją minimalnie inwazyjnych interwencji diagnostycznych w zakresie raka, przywróceniem co najmniej 25 000 km swobodnie płynących rzek, zawarciem kontraktów klimatycznych ze 100 miastami oraz wdrożeniem programów monitorowania gleby.

 

Misja UE: Porozumienie w sprawie gleby dla Europy

Misja „Porozumienie w sprawie gleby dla Europy” ma na celu utworzenie 100 żywych laboratoriów i latarni morskich, aby poprowadzić transformację w kierunku zdrowych gleb do 2030 roku.

W ramach tej misji otwartych zostało dziewięć nowych zaproszeń do składania wniosków w dniu 17 stycznia 2023 r., a ich łączny budżet wynosi 126 mln euro. Zostaną one zamknięte 20 września 2023 r.

 

Misja UE: Adaptacja do zmiany klimatu

Misja w zakresie przystosowania się do zmian klimatu wspiera regiony, miasta i władze lokalne UE w budowaniu odporności na skutki zmiany klimatu. Jego celem jest towarzyszenie do 2030 r. co najmniej 150 europejskim regionom i społecznościom na rzecz odporności na zmianę klimatu.

Trzy nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach tej misji zostały otwarte do złożenia w dniu 10 stycznia 2023 r. o łącznym budżecie 83 mln euro. Zostaną one zamknięte 20 września 2023 r.

 

Misja UE: Odbudowa oceanów i wód

Misja „Przywrócić nasze oceany i wody do 2030 r.” zapewnia systemowe podejście do odtwarzania, ochrony i zachowania naszych oceanów, mórz i wód do 2023 r.

Jedenaście nowych zaproszeń do składania wniosków w ramach tej misji zostało otwartych do złożenia w dniu 17 stycznia 2023 r., a łączny budżet przekracza 87,7 mln euro. Ponadto ogłoszono dwa wspólne zaproszenia do składania wniosków z innymi misjami o łącznym budżecie 31 mln euro: OCEAN-SOIL i CLIMA-OCEAN-SOIL. Zostaną one zamknięte 20 września 2023 r.

 

Wspólne zaproszenia do składania wniosków

Nowe wspólne zaproszenie do składania wniosków między misją „Przystosowanie się do zmiany klimatu”, misją „Ocean” i misją „Gleba” zostało otwarte do przedłożenia w dniu 17 stycznia 2023 r., a jego całkowity budżet wynosi 15 mln euro. Zostanie zamknięty 20 września 2023 r.

Nowe wspólne zaproszenie do składania wniosków między Misją Miejską a Misją w zakresie Adaptacji do Zmian Klimatu zostało otwarte do przedłożenia w dniu 10 stycznia 2023 r., a całkowity budżet wynosi 40 mln euro. Zostanie zamknięty 27 kwietnia 2023 r.

 

Pozostałe Misje – otwórz