Porozumienie o współpracy CDR z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” podpisane!

W dniu 09 stycznia 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinowie a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Dokument podpisali Pan Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Panią Edytę Masłowską – Parafian z upoważnienia Dyrektora Instytutu Pana dr Grzegorza Malinowskiego. Oprócz sygnatariuszy w wydarzeniu uczestniczyli Pan Krzysztof Janiak – Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Pan dr inż. Aleksander Bomberski – Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie w CDR, oraz przedstawiciele warszawskiego oddziału CDR i Instytutu.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane i szczegółowo omówione proponowane obszary objęte porozumieniem o współpracy.

Podpisane porozumienie ma m.in. na celu wzmocnienie wsparcia wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w szczególności poprzez wspieranie komercjalizacji wyników prac B+R dla grup operacyjnych EPI oraz udział w tworzeniu wielopodmiotowych partnerstw w nowej Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027 . Ważnym aspektem porozumienia jest wsparcie Lokalnych Partnerstw Wodnych poprzez oferowane przez Instytut Łukasiewicz dedykowane innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dodatkowo porozumienie obejmuje współpracę ekspercką w zakresie realizacji zadań w ramach programu Horyzont Europa.