Styczniowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.

 

W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

  • Zintegrowana strategia zarządzania chorobami pnia winorośli – choroby pnia winorośli to szereg chorób grzybiczych, które są obecnie uważane za najbardziej destrukcyjny czynnik biotyczny winorośli na całym świecie. Grupa operacyjna na Cyprze koncentruje się na działaniach mających na celu rozwój i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami w zakresie termoterapii eliminującej zakażenia. Celem projektu jest poprawa efektywności ekonomicznej, zrównoważenia środowiskowego i konkurencyjności winnic na Cyprze.

 

  • Inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym na Malcie – trzy spółdzielnie na Malcie połączyły siły, aby przetwarzać składniki odżywcze w oborniku pochodzącym z chowu zwierząt i wykorzystywać je jako nawóz w sektorze owoców i warzyw.

 

  • Młodzi przedsiębiorcy i inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym – do pobrania materiały z warsztatów „Młodzi przedsiębiorcy – motorem innowacji na obszarach wiejskich” oraz seminarium „Inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym rozwiązaniem problemu wysokich cen energii i nawozów”, zorganizowanych przez Europejską Sieć WPR ramach EIP-AGRI.

 

  • Grupy operacyjne ds. bezpieczeństwa żywnościowego – baza Grup Operacyjnych obejmuje blisko 350 projektów zajmujących się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatu i adaptacją do zmian klimatu.

 

  • Nowe arkusze informacyjne podsumowujące prace Grup Fokusowych EIP-AGRI: zrównoważone metody ograniczenia stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych; cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi; rozwiązania oparte na przyrodzie w gospodarce wodnej w warunkach zmian klimatu.

 

  • Porady i wskazówki w ramach programu „Horyzont Europa” – zapoznaj się z poradami i wskazówkami, które warto wykorzystać w ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”.

 

  • Przewodnik dotyczący WPR dotyczący możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” – harmonogram prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 jest już dostępny. Obejmuje ponad 100 tematów, które są istotne dla badań i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Do pobrania nowa broszura na temat sieci WPR UE, która obejmuje kwestie począwszy od zaproszenia do składania wniosków w ramach klastra 6 programu „Horyzont Europa” i innych części programu prac, po część poświęconą misji UE „A Soil Deal for Europe”.

 

  • Wpływ robotyki na przetwórstwo żywności – bezpłatne seminarium dla profesjonalistów zajmujących się technologią, przetwórstwem i produkcją żywności odbędzie się 24 stycznia br. Wydarzenie organizowane jest przez agROBOfood Horizon 2020. Podczas spotkania zaprezentowanie zostanie najnowocześniejsza robotyka w przetwórstwie żywności oraz znaczenie higienicznego projektowania.

 

  • Narzędzia cyfrowe do rozwoju systemu rolno-leśnego – projekt DigitAF ma na celu wzmocnienie agroleśnictwa poprzez zastosowanie narzędzi cyfrowych, w zakresie osiągnięcia celów klimatycznych, zrównoważonego rozwoju rolnictwa i różnorodności biologicznej. Narzędzia te zapewnią, że poszczególne gatunki drzew będą sadzone we właściwym miejscu i zarządzane we właściwy sposób, aby wspierać łagodzenie zmian klimatu.

 

  • Living Labs w celu wspierania zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju w społecznościach wiejskich – Projekt RUSTIK (Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes) ma na celu umożliwienie podmiotom i decydentom społeczności wiejskich opracowania lepszych strategii, inicjatyw i polityk wspierających zrównoważone zmiany na obszarach wiejskich. Żywe laboratoria w 14 europejskich regionach pilotażowych w 10 krajach europejskich będą głównym elementem generowania nowych informacji na temat różnorodności obszarów wiejskich i przemian społecznych.

 

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej