Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2022

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w III kwartale 2022 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Trzeci kwartał 2022 roku to szereg działań i aktywności wszystkich jednostek tworzących struktury Sieci , ale również Partnerów SIR. W tym okresie, działania SIR skupiały się przede wszystkim w zakresie innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej dotyczącej bioróżnorodności, w tym rozwojowi pszczelarstwa, optymalizacji zarządzania zasobami wody w partnerstwach wielu podmiotów, skracania łańcucha dostaw żywności zgodnie ze strategią od pola do stołu. Ponadto zorganizowano gale Grup Operacyjnych EPI upowszechniające rezultaty realizowanych w ramach działania „Współpraca” projektów. Tych i jeszcze więcej tematów dotyczących agrotechniki, produkcji roślinnej czy zwierzęcej znajdziecie Państwo w niniejszym sprawozdaniu, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy.

 

Do pobrania:

Zestawienie operacji 2022 III KWARTAŁ