Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolników z wykorzystaniem internetu z perspektywy producentów i konsumentów – zapoznaj się z raportem!

Zachęcamy do zapoznania się z raportem pn.  „Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolników z wykorzystaniem internetu z perspektywy producentów i konsumentów”, opracowanym na podstawie badań ankietowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem badania było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań rolników w zakresie możliwości sprzedaży produktów żywnościowych z wykorzystaniem internetu ze szczególnym uwzględnieniem portalu Polski e-bazarek oraz określenie czynników wpływających na zachowania konsumentów , które związane są z dokonywaniem zakupów żywności bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem internetu, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Polski e-bazarek.

 

Badanie składało się z dwóch części:

1. Badanie ankietowe wykonane na ogólnopolskiej próbie 302 respondentów, którymi byli właściciele i współwłaściciele gospodarstw rolnych oraz osoby podejmujące decyzje dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego niebędąca jego właścicielem.

Do wywiadów zapraszano właścicieli, współwłaścicieli, dzierżawców gospodarstw rolnych, w których sprzedawana jest żywność (z wyłączeniem pasz dla zwierząt, żywych zwierząt) z użyciem Internetu.

Zakresem badania objęte zostały poniższe zagadnienia min.:
• sposoby sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych,
• miejsca sprzedaży produktów żywnościowych wytworzonych w gospodarstwach rolnych,
• rodzaje produktów żywnościowych sprzedawanych przez rolników za pośrednictwem internetu, w tym platformy Polski e-bazarek,
• udział produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym sprzedawanych za pośrednictwem internetu, w tym portalu Polski e-bazarek,
• sposób realizacji sprzedaży internetowej produktów wytworzonych przez rolników,
• postulowane przez rolników wsparcie od doradców rolniczych, które przyczyniłoby się do zwiększenia sprzedaży produktów żywnościowych za pomocą platform internetowych,
• rodzaje platform sprzedażowych znanych rolnikom oraz platform, z których rolnicy korzystają,
• czynniki wpływające na wybór platformy sprzedażowej,
• zalety i wady sprzedaży produktów żywnościowych za pośrednictwem internetu,
• znajomość platformy Polski e-bazarek,
• rodzaje produktów żywnościowych sprzedawanych przez rolników za pośrednictwem platformy Polski e-bazarek,
• działania zwiększające sprzedaż za pośrednictwem platformy Polski e-bazarek.

 

2. Badanie ankietowe wykonane na ogólnopolskiej próbie 800 respondentów, którymi były osoby powyżej 18 roku życia, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali zakupu żywności przez internet.

W narzędziu badawczym zawarto pytania jednokrotnego, wielokrotnego wyboru oraz skalowane, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na postawione pytania badawcze tj.:
• gdzie konsument dokonuje zakupów produktów żywnościowych?
• gdzie najczęściej konsument dokonuje zakupów produktów żywnościowych wytworzonych w gospodarstwie rolnym?
• czy zakup internetowy produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym odbywa się za pomocą strony internetowej gospodarstwa, sklepu internetowego, platformy sprzedażowej?
• z których platform sprzedażowych najczęściej korzysta konsument i dlaczego?
• jakie czynniki wpływają na wybór platformy sprzedażowej?
• jaka jest najczęściej wybierana przez konsumenta forma dostawy towaru tj. odbiór osobisty w gospodarstwie rolnych, odbiór osobisty poza gospodarstwem rolnym, kurier?
• czy konsument zna platformy Polski e-bazarek?
• czy konsument dokonywał zakupów na platformy Polski e-bazarek?
• jakie są zalety platformy Polski e-bazarek w opinii konsumentów korzystających z takiej formy zaopatrywania się w żywność?
• jakie są wady platformy Polski e-bazarek w opinii konsumentów korzystających z takiej formy zaopatrywania się w żywność?
• jakie działania należy podjąć w opinii konsumentów celu popularyzowania platformy Polski e-bazarek?

 

Pobierz raport:

„Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolników z wykorzystaniem internetu z perspektywy producentów i konsumentów”

 

Źródło: CDR w Brwinowie