Możliwość finansowania – EIC Accelerator Challenge „Nowe technologie dla odpornego rolnictwa”

Akcelerator EIC wspiera poszczególne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w szczególności start-upy i firmy typu spinout, w celu opracowywania i zwiększania skali przełomowych innowacji. W niektórych przypadkach wspierane są małe spółki o średniej kapitalizacji (do 500 pracowników).

Akcelerator EIC zapewnia znaczne wsparcie finansowe w postaci:

  • dofinansowanie do 2,5 mln euro na koszty rozwoju innowacji,
  • inwestycje do 15 mln euro.

Ponadto firmy wybrane przez EIC otrzymują coaching, mentoring, dostęp do inwestorów i korporacji oraz wiele innych możliwości w ramach społeczności EIC.

EIC przyjmuje zgłoszenia od innowatorów ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem „ Horyzont Europa ”. Szczególnie mile widziane są aplikacje od start-upów i MŚP, których dyrektorami generalnymi są kobiety.

 

Terminy naborów

Nabory krótkich wniosków są bezterminowe – ciągłe.

W przypadku wniosków pełnych obowiązują 4 terminy końcowe:

  • 11 stycznia 2023 r
  • 22 marca 2023 r
  • 7 czerwca 2023 r
  • 4 października 2023 r

 

Więcej informacji