Dołącz do polskich innowatorów i wspieraj wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich!

Rok 2022 roku przyniósł szereg działań i aktywności wszystkich jednostek tworzących struktury Sieci, ale również Partnerów SIR. Nieustannie intensyfikujemy inicjatywy wspierające tworzenie Grup Operacyjnych EPI oraz podnoszących jakość projektów realizowanych przez te Grupy w ramach działania „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowy Rok 2023, to kolejne wyzwania dla całej Sieci SIR. Nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027, z nowymi regulacjami, ale też ze wzmocnieniem transferu wiedzy i innowacji oraz partnerstw wielopodmiotowych, to szansa dla nas wszystkich, ale przede wszystkim szansa dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji jako Partner Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Dołącz do społeczności SIR i bądź na bieżąco z nowinkami dotyczącymi innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich – FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Sieć ma charakter otwarty, wobec czego jej partnerem może zostać zarówno osoba fizyczna jak i podmiot zainteresowany tematyką bądź zaangażowany we wdrażanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Kluczowymi partnerami są: rolnicy, związki branżowe i organizacje rolników, naukowcy i jednostki naukowe, doradcy oraz przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego. Mamy już blisko 1040 partnerów!

 

Korzyści i możliwości współpracy wynikające z partnerstwa w Sieci:

  • rejestracja w bazie Partnerów SIR umożliwia kontakt w celu nawiązania potencjalnej współpracy z innymi uczestnikami Sieci;
  • dostęp do bieżących informacji i nowinek;
  • współudział w tworzeniu baz danych SIR – przekazywanie informacji o własnych osiągnięciach i doświadczeniach w zakresie innowacji;
  • udział w organizowanych w ramach SIR wydarzeniach, zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim – zaproszenia na wszelkie wydarzenia wysyłamy w pierwszej kolejności do naszych Partnerów;
  • współpraca z jednostkami wchodzącymi w skład Sieci przy tworzeniu propozycji realizowanych projektów.