Spotkanie ogólnokrajowego Zespołu SIR w województwie podlaskim

W dniach 5-7 grudnia 2022 r. w Białymstoku odbyło się czwarte, ostatnie w tym roku, spotkanie informacyjno-szkoleniowego dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR. W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy Sieci i brokerzy innowacji.

 

W pierwszym dniu spotkania odbyły się konsultacje indywidualne oraz sesje stolikowe, umożliwiające bezpośrednie rozmowy i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

W dniu 6 grudnia spotkanie otworzyli Pan Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Pan Wojciech Mojkowski,  Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szpietowie, pełniący funkcję gospodarza spotkania.

 

Jako pierwsi swoje prelekcje wygłosili Partnerzy SIR z województwa podlaskiego – Laureaci I i II edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje własne innowacje”, zorganizowanego w ramach SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Pan Grzegorz Osiński, maż Pani Krystyny Osińskiej, która zajęła I miejsce w konkursie opowiedział uczestnikom o innowacyjnych karmikach dla narybku KDHR 2.11, KDRH-A, KDRH-P. Karmniki są konstrukcyjnie przystosowane do zadawania określonego rodzaju paszy tj. paszy płynnej – model  KDRH-A; paszy pylistej –  model KDRH-P lub paszy granulowanej – model KDRH 2.11. Ilość paszy, częstotliwość oraz czas  zadawania paszy można dowolnie zaprogramować. Urządzenie pozwala w pełni zautomatyzować proces karmienia narybku w wylęgarni. Warty podkreślenia jest fakt, współpracy z naukowcami Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie aby wprowadzić produkt na rynek.

Pan Andrzej Falkowski, który zajął II miejsce w II edycji konkursu zaprezentował rozwiązanie pn. „Akwaponika uprawą przyszłości”. Pan Andrzej jako trzeci przedsiębiorca w świecie opracował i wdrożył system oczyszczania wody z wykorzystaniem uprawianych roślin. Sam wymyślił i wykonał we własnym zakresie baseny do uprawy warzyw oraz zbiorniki do oczyszczania wody.

 

W dalszej części spotkania krajowy broker innowacji Pan Aleksander Bomberski omówił i wspólnie z uczestnikami przeanalizował wezwania do uzupełnień wysyłanych przez ARiMR do Grup Operacyjnych w ramach działania „Współpraca”. Podkreślił również znaczący wzrost zainteresowania tym działaniem oraz poinformował o wsparciu w ramach interwencji Współpraca w Planie Strategicznym WPR 2023-2027.

 

Pani Daria Mularczyk-Mędzia, p.o. kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, omówiła Plan Operacyjne KSOW w zakresie SIR. Koordynatorzy SIR z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zaprezentowali realizowane przez ich jednostki w ramach SIR projekty. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie.

W trakcie spotkania Pani Kierownik przedstawiła również uczestnikom  założenia dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + (KSOW+). Dodatkowo omówiła bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań Sieci SIR oraz podsumowała spotkanie organizowane przez ARiMR w Falentach.