Programy Pracy na lata 2023-2024 w Horyzoncie Europa oficjalnie ogłoszone!

Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone, oficjalne wersje Programów Pracy dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa na lata 2023-2024. Dokumenty można znaleźć na portalu Funding & Tender Opportunities  w zakładce Reference documents.

Według głównego Programu Prac Horyzontu Europa na lata 2023-2024, Komisja sumą 13,5 mld euro będzie wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.

Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem poszczególnych elementów programu ramowego Horyzont Europa, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu zainteresowani mogą zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – w co warto się zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE