Dni informacyjno – networkingowe programu Horyzont Europa

Komisja Europejska zaprasza na kolejną edycję dni informacyjnych programu Horyzont Europa, dedykowanych konkursom i programom pracy na lata 2023-2024. Tegoroczne wydarzenia odbywać się będą w formule on-line a towarzyszyć im będą międzynarodowe spotkania brokerskie.

Dni informacyjne to okazja dla interesariuszy zajmujących się badaniami naukowymi i innowacjami do poznania partnerów do projektów, uzyskania informacji i zadawania pytań na temat nowości, głównych instrumentów finansowania i konkursów programu Horyzont Europa.

 

Terminy spotkań informacyjno-networkingowych w ramach  Klastra 6 – żywność, rolnictwo, biogospodarka, środowisko :

13-14 grudnia br. – Dni Informacyjne Klaster 6

19 grudnia 2022 r. – Wydarzenie brokerskie Klaster 6

Dodatkowo:

12 stycznia 2023 r. – Dzień informacyjny 2023 – nowe konkursy w Horyzoncie Europa

17-18 stycznia 2023 r. –  Dni Informacyjne Misje UE

 

Linki rejestracyjne do udziału w ww. wydarzeniach – otwórz

 

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym przez Komisję Europejską Programem Prac na lata 2-23-2024 – otwórz

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE