Projekt programu prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 już dostępny online!

Komisja Europejska opublikowała projekt prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023-2024 (z wyjątkiem klastra 3), podkreślając, że obowiązywać będzie tylko ostateczna, zatwierdzona wersja. Ten wstępnie opublikowany projekt jest podawany do wiadomości publicznej, aby wstępnie wskazać potencjalnym wnioskodawcom główne kierunki tego programu.

 

Projekt programu prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 – otwórz

 

Program obejmuje szereg możliwości finansowania dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich, z około 9 miliardami euro przeznaczonymi na zaproszenia klastra 6 w zakresie żywności, biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska na lata 2021-2027.

Ostateczna wersja programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 zostanie przyjęta i opublikowana na początku grudnia 2022 r. Wszystkie zaproszenia będą dostępne za pośrednictwem Funding & tender opportunities – Participant portalPo jego przyjęciu Instrument wsparcia na rzecz innowacji i wymiany wiedzy, w tym EIP-AGRI, opublikuje broszurę pt. „Możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa – zaproszenia do składania wniosków 2023”.

Więcej informacji na temat zaproszeń klastra 6 dotyczących żywności, biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska zostanie przedstawionych podczas dni informacyjnych klastra 6 w dniach 13-14 grudnia 2022 r., po których nastąpi spotkanie koooperacyjne w dniu 19 grudnia 2022 r.