Pierwsze wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem biuletynu nowej Europejskiej Sieci WPR,  poświęconym tematyce innowacji i wymiany wiedzy. 

Przypominamy, że  celem wspierania nowej Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) / EU CAP Network, łącząca Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) oraz Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) została uruchomiona w dniu 6 października 2022 roku.  Celem Europejskiej Sieci WPR jest optymalizacja przepływu informacji o rolnictwie i programach dla obszarów wiejskich w UE.  Jest również forum wymiany wiedzy i informacji, wzajemnego uczenia się oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk we wdrażaniu WPR, służącą wszystkim obywatelom krajów unijnych.

Instrument wsparcia innowacji i wymiany wiedzy –  EIP-AGRI, nadal pełni rolę mediatora, poprawiając komunikację i współpracę między wszystkimi, którzy są zainteresowani dzieleniem się wiedzą i innowacjami w rolnictwie, leśnictwie i obszarach wiejskich. Obejmuje to rolników, naukowców, doradców, przedsiębiorstwa, grupy zajmujące się ochroną środowiska, grupy biznesu, konsumentów i inne organizacje. 

 

Biorąc pod uwagę przypadający w dniu 15 października Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, bieżący numer biuletynu koncentruje się na kobietach w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a w nim m.in.:

  • Zrównoważony wypas bydła dla bioróżnorodności, zdrowej gleby i wychwytywania dwutlenku węgla– estońska rolniczka Airi Külvet przekształca wyzwania w rozwiązania, stosując zrównoważone praktyki rolnicze, aby przynosić korzyści jej gospodarstwu rolnemu i zwierzętom oraz wywierać aktywny, pozytywny wpływ na środowisko i klimat.

 

  • Poprawa jakości i produktywności drzew figowych – Michele Rosa, lokalna producentka fig postanowiła przyjrzeć się nowym technikom produkcji, metodom zrównoważonego rozwoju, efektywnemu wykorzystaniu gleby, a także korzyściom ekonomicznym, które mogą służyć jako przykład dla innych rolników i ożywić produkcję tego tradycyjnego produktu.

 

  • Kobiety w nowej WPR – około jedna trzecia gospodarstw w całej UE jest zarządzana przez kobiety. Jednak tylko 4,2% kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi ma mniej niż 35 lat. Wskaźnik zatrudnienia kobiet wiejskich pozostaje stale niższy niż mężczyzn wiejskich. W odpowiedzi na tę sytuację UE zobowiązała się do wspierania kobiet – rolniczek. Nadchodząca WPR ma na celu poprawę równowagi płci: równouprawnienie płci i zwiększenie udziału kobiet w rolnictwie. W rzeczywistości jest to – po raz pierwszy – część celów planów strategicznych WPR.

 

  • AGRI rzuca wyzwanie bioróżnorodności – Ana Paula Gama – portugalska producentka owoców, dołączyła do Grupy Operacyjnej „PoliMax”, aby promować i zwiększać skuteczność zapylania przez owady jabłoni, gruszy i wiśni.

 

  • Filmy od kobiet w projekcie LIVERUR – LIVERUR był projektem programu Horyzont 2020, którego celem było wspieranie przedsiębiorstw, projektów i inicjatyw w opracowywaniu innowacyjnych modeli biznesowych na obszarach wiejskich za pośrednictwem gospodarki o obiegu zamkniętym i żywych laboratoriów. W ramach projektu powstała seria filmów skupiająca się na kobietach z obszarów wiejskich, zawierająca wywiady z kobietami z całej Europy.

 

  • Postęp w zakresie równości płci na obszarach wiejskich w UE – w dniach 15 i 16 listopada w ramach instrumentu wsparcia wdrażania WPR sieci UE WPR organizowane są warsztaty, których celem jest lepsze zrozumienie obecnych wyzwań stojących przed kobietami na obszarach wiejskich UE, wymiana udanych doświadczeń i praktyk oraz zbadanie możliwych rozwiązań, które mogą być promowane za pośrednictwem krajowych planów strategicznych WPR i innych polityk.

 

  • Grupa zadaniowa ds. płci: inwestowanie w płeć i kobiety wiejskie – projekt SmartAgriHubs w ramach Horyzont 2020, znajduje się na skrzyżowaniu dwóch sektorów podatnych na nierówności płci: rolnictwa i technologii. Badania wskazują, że gdyby więcej kobiet wkroczyło na cyfrowy rynek pracy, mogłoby to spowodować roczny wzrost PKB o 16 miliardów euro dla europejskiej gospodarki. SmartAgriHubs ma „ Gender Taskforce ”, aby wspierać równość płci na poziomie projektu i wytyczać ścieżkę dla szerszej społeczności agrotechnologicznej. W ramach projektu powstało wiele przydatnych materiałów dotyczących tych kwestii, takich jak zestaw narzędzi, podcasty, wywiady, filmy wideo i inne.

 

  • Fem4Forest – Wspieranie kobiet w leśnictwie – ten projekt Interreg miał na celu wzmocnienie sektora leśnego poprzez zwiększenie zaangażowania kobiet, wspieranie ich równej obecności i umiejętności. Partnerzy projektu zainicjowali działania pilotażowe w 10 krajach regionu Dunaju, w tym szkolenia i program mentorski uwzględniający aspekt płci. Założyli również międzynarodową organizację parasolową dla kobiet w sektorze leśnym. Akcja finałowa projektu „Lasy w kobiecych rękach – tak, leśnictwo” odbędzie się w dniach 17-18 listopada.

 

  • Pobudzanie innowacji prowadzonych przez kobiety w rolnictwie i na obszarach wiejskich – w ramach poprzedniego zaproszenia dotyczącego programu „ Horyzont Europa” „ Wspieranie innowacji kierowanych przez kobiety w rolnictwie i na obszarach wiejskich ” wybrane zostaną 2 projekty . Projekty badawcze będą analizować rolę, jaką kobiety odgrywają i będą odgrywać na obszarach wiejskich, aw szczególności w rolnictwie. Zbadają również znaczenie systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich dla kobiet, w tym edukacji, szkoleń i doradztwa. Kolejne nabory do klastra 6 zajmującego się żywnością, biogospodarką, zasobami naturalnymi, rolnictwem i środowiskiem zostaną uruchomione pod koniec tego roku.

 

  • Kobiety-przedsiębiorcy w sektorze rolno-spożywczym – EIT Food, który zajmuje się przedsiębiorczością w sektorze rolno-spożywczym, posiada program dedykowany kobietom: EIT Food EWA – Empowering Women in Agrifood. Aleksandra Niżyńska wyjaśnia: „W EIT Food pomagamy kobiecym liderom rozwijać się […], aby nasz system żywnościowy był jeszcze lepszy, niż możemy sobie wyobrazić!”. EWA zapewnia szkolenia, mentoring, coaching biznesowy, dostęp do finansowania i możliwości nawiązywania kontaktów dla kobiet-przedsiębiorców w sektorze rolno-spożywczym. 

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate