Zrównoważony wypas bydła dla bioróżnorodności, zdrowej gleby i wychwytywania dwutlenku węgla – inspiracja z Estonii

Realia zmieniającego się klimatu mają coraz większy wpływ na nasze środowisko oraz na europejskie rolnictwo i leśnictwo. Aby zbudować odporność na skutki zmiany klimatu i aktywnie przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu, estońska rolniczka Airi Külvet opracowuje zrównoważone praktyki dotyczące wypasu bydła w ramach podejścia obejmującego całe gospodarstwo.

Susza, zmieniające się wzorce opadów, ekstremalne zjawiska pogodowe, szkodniki i choroby oraz inne skutki zmiany klimatu mogą poważnie wpłynąć na wydajność gospodarstw, produkcję żywności i dochody rolników. Na farmie Puutsa w Estonii hodowca bydła ekologicznego Airi Külvet przekształca wyzwania w rozwiązania, stosując zrównoważone praktyki rolnicze, aby przynosić korzyści jej gospodarstwu rolnemu i zwierzętom oraz wywierać aktywny, pozytywny wpływ na środowisko i klimat.

Airi zarządza 300-hektarową, ekologiczną hodowlą bydła, na której znajdują się głównie użytki zielone. Jej bydło jest w 100% karmione trawą. System wypasu w gospodarstwie pomaga przywrócić glebę, zwiększyć bioróżnorodność i wspierać skuteczną równowagę składników odżywczych. Airi wyjaśnia: „W moim gospodarstwie stosuję system wypasu rotacyjnego, oparty na metodzie Savory i uzupełniony informacjami od innych europejskich ekspertów w dziedzinie rolnictwa regeneratywnego. Jednocześnie staram się dostosować moje praktyki do estońskiego klimatu oraz do naszej gleby i roślinności”. Airi wykorzystuje rozwiązania informatyczne do planowania rotacji wypasu oraz monitorowania struktury i bilansu składników odżywczych w swoich glebach trawiastych. Stosowanie kompostowanego obornika pomaga przywrócić glebę i wzbogacić ją w glebową materię organiczną. Obecnie zajmuje się różnymi metodami kompostowania i eksperymentuje z bezpośrednim wysiewem zbóż na użytki zielone.

Praktyki te, prawidłowo zarządzane, pomagają zwiększyć bioróżnorodność i magazynować węgiel w glebie, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i uniknięcia strat składników odżywczych. „To naturalny cykl. Jeśli chcesz ulepszyć glebę, musisz w taki czy inny sposób sprowadzić na nią zwierzęta, jeśli to możliwe. I nie jest to trudne, jeśli pamiętasz o celu: lepszej glebie, która będzie bardziej zrównoważona i ostatecznie zapewni wyższy plon na dłuższą metę”.

Dzieląc się wynikami i doświadczeniami z innymi rolnikami, Airi pomaga w rozpowszechnianiu korzyści płynących z tych praktyk. „Dla mnie ważne jest zachowanie naszego środowiska naturalnego i podkreślenie ważnej roli wypasanych zwierząt w ekosystemie. Wypas to bardzo tradycyjny sposób produkcji. Im mniej pracy wykonujesz z wykorzystaniem paliw kopalnych, tym lepiej dla klimatu i dla naszego portfela”.

Airi aktywnie uczestniczy w projektach badawczych i innowacyjnych projektach współpracy z innymi rolnikami. Jako menedżerka sieci w Estonii w finansowanej przez UE sieci tematycznej BovINE, pomaga rozpowszechniać dobre praktyki w całej Europie. „Moje zaangażowanie w BovINE pomogło mi aktywnie omówić dobre praktyki, takie jak korzyści płynące z oceny zdrowia noworodków i dobrostanu bydła. Poszerzyło moje horyzonty, od poznawania kwestii środowiskowych po ceny wołowiny na rynku światowym. Uświadomiło mi również, że Estonia ma dobre warunki glebowo-klimatyczne do produkcji wołowiny i że wdrażamy już wiele dobrych praktyk, takich jak ruń wielogatunkowa”.

Airi jest również założycielem programu Grassfed Cattle Quality Scheme, który obejmuje około 77 innych rolników i wprowadza przyjazną dla środowiska hodowlę bydła mięsnego w całej Estonii. „Dzięki dniom informacyjnym i wizytom w gospodarstwach dzielimy się pomysłami i powoli wdrażamy zasady hodowli. Chociaż wdrożenie każdej nowej metody zajmuje trochę czasu, a niektórzy rolnicy obawiają się, że będzie wymagało więcej pracy, warto wyjaśnić, że wypas porcjowy to po prostu zapomniana tradycyjna metoda wypasu bydła, stosowana od wieków, z dobrymi wynikami dla zwierząt i klimatu”.   

 

Źródło: Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE

[tłum. własne]