System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

Grupa Operacyjna EPI „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnego programu żywieniowego mającego za zadanie skarmianie trzody chlewnej paszami wolnymi od GMO. Ten model żywienia w przypadku trzody chlewnej jeszcze nie jest tak popularyzowany na szeroką skalę. W szczególności, że w projekcie proponowany jest chów świń bez GMO, tzn. począwszy od urodzenia do uboju zwierzęta nie będą miały kontaktu z materiałami GMO. Dotyczy to również prosiąt, które przed odsadzeniem będą piły mleko od loch żywionych mieszankami treściwymi nie zawierającymi komponentów GMO.

Prowadzenie produkcji na małą skalę staje się niedochodowe w porównaniu z wielkoprzemysłowymi fermami zwierząt, a w ostatnich latach zaobserwowano niską opłacalność w produkcji trzody chlewnej. Co roku w Polsce około 1 milion ton białka jest potrzebny na produkcję pasz przemysłowych, z czego 80% zapotrzebowania stanowi importowana z zagranicy śruta sojowa genetycznie modyfikowana. Wprowadzenie nasion roślin strączkowych lub innych rodzimych produktów białkowych do żywienia świń może mieć korzystny wpływ na dochód gospodarstw rolnych zajmujących się chowem trzody chlewnej.

Do zadań w projekcie należy opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu żywieniowego, polegającego na bilansowaniu dawek pokarmowych i wykorzystaniu w pełni pasz niemodyfikowanych genetycznie. Stworzenie programu żywieniowego będzie korzystnie wpływało na wykorzystanie pasz z własnego gospodarstwa do komponowania dawek pokarmowych dla zwierząt. Opracowanie systemu certyfikacji da gwarancję konsumentom, że produkty finalne wytworzone w drodze systemu jakości, który będzie obejmował cały cykl produkcyjny będą najwyższej jakości. Konsumenci szukają sprawdzonych, przebadanych i zaufanych źródeł, dlatego przeprowadzenie badań jakości mięsa pochodzącego od świń ras polskich żywionych paszami – krajowymi źródłami białka, NON GMO z małych gospodarstw. Da to pewność konsumentom, iż te wyroby będą unikalne, bezpieczne, a także będą znajdować się na wysokim poziomie jakościowym. Jednym z głównych rezultatów będzie wytworzenie produktu wysokojakościowej wieprzowiny żywionej paszami bez GMO, który dzięki swojej niepowtarzalności na rynku krajowym będzie wpływał także na promocję zakładów przetwórczych.

Aktualnie konsumenci mają wysokie wymagania wobec jakości wyrobów, chętnie sięgają po produkty od lokalnych rolników, czy niewielkich zakładów przetwórczych, które wzbudzają ich zaufanie i dbają o zachowanie najwyższej jakości oraz świeżości swoich produktów, tworząc lokalną markę. Grupą docelową są hodowcy trzody chlewnej, małe i średnie zakłady mięsne oraz konsumenci. Potrzeba powstania projektu dotyczy obszaru całej Polski.

Czas realizacji projektu: od 2021-10-01 do 2023-10-31

Źródła finansowania operacji: Działanie „Współpraca” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): 89-122 Minikowo.

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Warszawa; Władysławowo; Żnin; Gostycyn; Sadki; Lubień Kujawski; Czarnków; Brzozie; Bądkowo.

Strona internetowa projektu: www.dobrawieprzowina.pl