Zapraszamy do udziału w IV Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”!

Już po raz czwarty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, które jest unikalnym w skali kraju wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki, biznesu i doradztwa oraz dającym możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi.

Ideą wydarzenia jest przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Forum zapewni Państwu niepowtarzalną okazję do przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a także zapoznanie się z  inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na wydarzenie prelegentów.

 

IV Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” odbędzie się w dniach 10-11 października 2022 r. w Poznaniu,  Hotel Novotel Poznań Centrum,  plac Andersa 1.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, oraz miejsca parkingowe dla uczestników Forum.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do dnia 5 października 2021 r.

 

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma ww. potwierdzenia, będzie to oznaczało, że zgłoszenie nie wpłynęło na wskazaną wyżej skrzynkę mailową. Konferencja planowana jest na 100 osób. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż przed 5 października br.

 

Osoba do kontaktu:

Iwona Ryć

e-mail: i.ryc@cdr.gov.pl

tel. 22 274 2320

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

 

Pliki do pobrania:

Karta zgloszenia uczestnictwa IV Forum Sieciowanie Partnerow SIR

Ramowy program IV Forum Sieciowanie Partnerów SIR