Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – konkurs

W dniach 24-25 listopada 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w Warszawie „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie jest cyklicznym wydarzeniem objętym od wielu lat patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również w tym roku CDR wystąpił o ww. patronat.

 

W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs jest zachętą dla producentów
do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie projektów / produktów / rozwiązań do ww. konkursu. Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: FORMULARZ KONKURSOWY .

Zgłoszenia projektów należy przesłać do dnia 31 października 2022 r.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu oraz program Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie udostępnione są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 

Zachęcamy do udziału w konkursie.