Projekt aktualizacji programu azotanowego – konsultacje społeczne

Zachęcamy rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programu azotanowego.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania oraz konferencja podsumowująca. Aktualizacja dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia tzw. programu azotanowego.

 

Przedmiotem spotkań będą m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji programu azotanowego:

  • elastyczny termin nawożenia;
  • zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów.

Zostaną także przedstawione informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji programu azotanowego oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w „Prognozie oddziaływania na środowisko”.

 

Spotkania odbywać się będą w formule online, po wcześniejszej rejestracji za pomocą dedykowanego dla każdego ze spotkań formularza – otwórz

Udział w spotkaniach konsultacyjnych online jest bezpłatny, po dokonaniu rejestracji pod dedykowanym linkiem – otwórz.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

 

Źródło: MRiRW