Czerwcowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W bieżącym numerze newslettera m.in. następujące informacje:

  • Zrównoważone strategie zastępowania środków ochrony roślin w produkcji owoców pestkowych, jagód i winogron stołowych na przykładzie działań hiszpańskiej Grupy Operacyjnej.

 

  • Wykorzystanie danych do zarządzania wpływem środowiskowym z produkcji zwierzęcej we Francji.

 

  • Leśnictwo w UE – do pobrania nowe wydanie magazynu Agrinnovation poświęcone tematyce wielofunkcyjności europejskich lasów, w tym informacje nt. strategii leśnej UE, inspirujące pomysły dotyczące leśnictwa i innowacyjnych projektów dotyczących leśnictwa w całej UE.

 

  • Warsztaty EIP-AGRI „Dane gospodarstwa dla lepszej wydajności gospodarstwa” – do pobrania materiały z warsztatów EIP-AGRI, które odbyły się w grudniu 2021, podczas których ponad 100 uczestników z 28 krajów UE dyskutowało o tym, jak innowacje i wymiana wiedzy mogą pomóc rolnikom uwolnić pełen potencjał gospodarstwa.

 

  • Arkusz informacyjny EIP-AGRI na temat dzikiej przyrody i produkcji rolniczej – jak promować innowacyjność i zrównoważone praktyki mające na celu zapobieganie i kontrolowanie szkód powodowanych w gospodarstwach przez dzikie zwierzęta, jednocześnie chroniąc dziką przyrodę? Przeczytaj nowy arkusz informacyjny, który podsumowuje prace Grupy Fokusowej EIP-AGRI „Wildlife and agricultural production”.

 

  • Spotkanie brokerskie EIP-AGRI w sprawie gleby – „Get involved in the EU Mission: A Soil Deal for Europe” – do pobrania materiały z wydarzenia, które odbyło się w dniach 8-9 czerwca 2022 r. w Brukseli.

 

  • Warsztaty EIP-AGRI „Conversion to organic farming: innovative approaches and challenges odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2022 r. we Florencji we Włoszech. Celem warsztatów jest wymiana wiedzy i dzielenie się innowacyjnymi i inspirującymi pomysłami i praktykami, które mogą wspierać rolników w przejściu na rolnictwo ekologiczne. Dodatkowo podczas warsztatów omówione zostaną przyszłe potrzeby badawcze w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i jego konwersji. Wszystkie informacje i aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej EIP-AGRI.

 

  • Konsultacje społeczne w sprawie inicjatywy na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego UE – możliwość zgłoszenia opinii do dnia  21 lipca.

 

  • Szczegółowe informacje o projektach: Ηorizon 2020 Ploutos –  przywrócenie równowagi i wzmocnienie trwałości łańcuchów wartości produktów rolno-spożywczych; MIXED Horyzont 2020 – obszerny katalog literatury naukowej o rolnictwie mieszanym i agroleśnictwie; H2020 DEMETER nagrodzony w konkursie.eu Web Awards.

 

  • ICT-AGRI-FOOD – ogłoszenie o konkursie w sprawie bardziej przejrzystych systemów rolno-spożywczym dla konsumentów i innych zainteresowanych stron w łańcuchu wartości żywności opartych na technologiach ICT. Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia br.

 

Newsletter do pobrania na stronie internetowej EIP-AGRIPOBIERZ