Partnerstwa na Horyzoncie – Biogospodarka

Jak rozwinąć międzynarodowy, innowacyjny projekt badawczy w partnerstwach Horyzontu Europa w obszarze klastra 6: żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko? Poznaj możliwości aktywnego udziału Twojej organizacji w partnerstwie Circular Bio-Based Europe.

 

Zachęcamy do udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu „Partnerstwa na Horyzoncie„, który odbędzie się w dniu 22 czerwca br. Celem spotkania jest przybliżenie tematyki dotyczącej partnerstw i korzyści wynikających z uczestnictwa zarówno w charakterze wnioskodawców, jak również ich członków lub ekspertów.

W  spotkaniu zaprezentowane zostanie europejskie partnerstwo instytucjonalne Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking (CBE JU), które jest kontynuatorem partnerstwa Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) i wspiera innowacje i rozwój oraz integrację sektora BIOGOSPODARKI w Europie. Misją CBE JU jest rozwój konkurencyjnej biogospodarki na rzecz zrównoważonej Europy, zgodnie ze zobowiązaniami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie i Strategii UE na rzecz Biogospodarki.

Priorytety CBE JU na lata 2021-2030 zostały określone w strategicznym programie badań i innowacji. Dokument strategiczny został opracowany wspólnie przez partnerów założycieli CBE JU, Komisję Europejską i Konsorcjum Bio-based Industries (BIC) przy wsparciu Biura Programowego i przyjęty przez Radę Zarządzającą CBE JU.

 

Wydarzenie przybliży Państwu kierunki badań i innowacji w obszarze biogospodarki oraz tematykę aktualnych konkursów zawartych w programie pracy (Annual Work Program and Budget 2022), a także pomoże odpowiedzieć na pytania :

  • Czy warto uczestniczyć w partnerstwach Horyzontu Europa?
  • W jaki sposób włączyć się w prace partnerstwa?
  • Jakie tematy będą finansowane w 2022 roku w obszarze biogospodarki?

 

Zaproszeni będą również polscy uczestnicy poprzednich konkursów partnerstwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami z pisania wniosków, realizacji projektów, pracy w konsorcjach.

 Uczestnictwo jest BEZPŁATNE, obowiązkowa REJESTRACJA otwórz formularz

 

Spotkanie będzie kontynuacją ogólnoeuropejskiego dnia informacyjnego oraz spotkania brokerskiego organizowanego przez CBE JU w dniu 7 czerwca 2022 r.

 

Do pobrania program wydarzenia:

PROGRAM_CBE JU info day PL_20220622-v4