Majowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne!

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W bieżącym numerze newslettera m.in. następujące informacje:

 

 • Zdrowa żywność i krótkie łańcuchy dostaw ­ – Grupa Operacyjna z Litwy, opracowuje model krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych rynków dla zdrowych, świeżych, sezonowych produktów, bogatych w czynne związki biologicznie: witaminy, aminokwasy egzogenne, nienasycone kwasy tłuszczowe czy minerały.

 

 • Cyfrowe narzędzie do budowania obrazu żyzności gleby – W Irlandii tylko 15-20% gleb ma optymalną żyzność” – mówi Tim Hyde, specjalista ds. środowiska w Teagasc. Przez ostatnie 5 lat doradcy i rolnicy w Irlandii mogli korzystać z cyfrowego narzędzia internetowego do sporządzania indywidualnych i zrównoważonych planów zarządzania składnikami odżywczymi w celu optymalizacji żyzności gleby.

 

 • Zrównoważone uprawy przemysłowe – do pobrania nowy arkusz informacyjny EIP-AGRI na temat zrównoważonych upraw przemysłowych w Europie podsumowujący ustalenia grupy fokusowej EIP-AGRI na ten temat. W raporcie uwzględniono analizę, w jaki sposób uprawy przemysłowe mogą przyczynić się do nowych możliwości rynkowych i zrównoważonych systemów rolniczych bez zastępowania produkcji żywności.

 

 • Konferencja Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich – Konferencja Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich odbędzie się w Brukseli (oraz online) w dniach 15-16 czerwca. Zgromadzi polityków unijnych, krajowych i regionalnych wraz z władzami lokalnymi, interesariuszami społecznymi i gospodarczymi, aby wspólnie pracować nad zarządzaniem paktem dla obszarów wiejskich i gromadzić zobowiązania na rzecz realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE.

 

 • Zaproszenie do składania wniosków – Rozszerzona Grupa Ekspertów ds. Gleby UE­  – w ramach strategii UE na rzecz gleby, obecna Grupa Ekspertów ds. Gleby UE zostanie powiększona, aby objąć jak najszerszą reprezentację możliwie wszystkich zainteresowanych stron. Nadrzędną misją grupy będzie wspieranie Komisji Europejskiej w realizacji średnio- i długoterminowych celów Strategii Glebowej UE – zapewnienie zdrowych ekosystemów glebowych do 2050 roku. Wnioski można składać do 15 maja.

 

 • Dlaczego wydajność paszy ma znaczenie? –nagranie wideo z ostatniego webinarium Beef Innovation Network (BovINE) „Dlaczego wydajność paszy ma znaczenie?” jest już dostępne do obejrzenia na kanale BovINE YouTube. Wydarzenie dotyczyło m.in. następujących kwestii: co sprawia, że ​​zwierzę jest bardziej wydajne? Jak mierzyć wydajność paszy? Czy istnieje związek między wydajnością paszy a emisją metanu?

 

 • Utorowanie drogi do zrównoważonego sektora hodowlanego i systemów żywnościowych – PATHWAYS to projekt Horyzont 2020, którego celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko europejskiego sektora hodowlanego przy jednoczesnym zaspokojeniu zapotrzebowania społeczeństwa na bezpieczne, pożywne i przystępne cenowo produkty mięsne i mleczne. Stosując podejście partycypacyjne, partnerzy projektu będą wspólnie opracowywać wizje, scenariusze i ścieżki przejścia dla zrównoważonych systemów w oparciu o innowacyjne centra praktyk, żywe laboratoria i interakcje.

 

 • Rolno-środowiskowo-klimatyczne dobra publiczne – projekt CONSOLE był projektem realizowanym w ramach programu Horyzont 2020, skupiającym się na promowaniu dostarczania „rolno-środowiskowych, klimatycznych dóbr publicznych” przez rolnictwo i leśnictwo poprzez opracowywanie rozwiązań umownych między administracją publiczną lub sektorem prywatnym a rolnikami. Na stronie internetowej projektu można przeglądać osiągnięte rezultaty, które obejmują stan wiedzy, studium wykonalności i symulację nowych rozwiązań kontraktowych, a także wyniki całej społeczności praktyków

 

 • Od nadmiaru składników odżywczych odpadowych po paszę dla zwierząt – ALG-AD to projekt Interreg, który testuje nową technologię, która wykorzystuje nadmiar składników odżywczych pochodzących z beztlenowej fermentacji żywności i odpadów rolniczych do uprawy biomasy w postaci alg na paszę dla zwierząt i inne wartościowe produkty. W 3 pilotach (Wielka Brytania, Belgia i Francja) ALG-AD wykorzystało lokalne warunki do hodowli glonów i weryfikacji wyników. Dowiedz się więcej .

 

 • Zielony Tydzień UE – trwa od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. Koncentrując się na Europejskim Zielonym Ładzie, podkreślone zostaną trzy główne tematy: gospodarka o obiegu zamkniętym, zero zanieczyszczeń i różnorodność biologiczna. W całej UE odbywa się szereg konferencji, w tym jedna poświęcona Strategii różnorodności biologicznej do 2030 r. w sprawie odbudowy zdegradowanych ekosystemów, a także szeroka gama imprez partnerskich.

               

 • Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek – nagroda UE dla Kobiet Innowatorek jest przeznaczona dla kobiet-przedsiębiorców stojących za przełomowymi innowacjami. Nagroda podnosi świadomość dotyczącą zwiększenia liczby kobiet-innowatorów. Nagrody pieniężne są przyznawane kobietom, które przekształciły pomysły w nowe i zaawansowane produkty i usługi z korzyścią dla ludzi i planety. Termin 18 sierpnia 2022

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate